Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bizans İmparatorluğu Aelia Pulcheria | Konstantinopolis

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

MS beşinci yüzyılın başlarından ortalarına kadar Roma İmparatorluğu'nun her iki yarısı da güçlü kadınların kontrolü altındaydı. Batıda bu kişi III. Valentinianus'un annesi Galla Placidia idi. Onun Doğu'daki [Bizans] karşılığı, heybetli Aelia Pulcheria idi.

MS 398 dolaylarında Arcadius ve Aelia Eudoxia'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Aelia Pulcheria, MS 408'de 7 yaşındayken Doğu'nun nominal sorumluluğuna bırakılan çekingen küçük kardeşi II. Theodosius'tan çok daha güçlü bir kişiliğe sahipti.

Siyasi bir evlilikten kaçınmak için bakire kalma niyetini açıkladı ve kendisini kiliseye ve devlete adadı. Bu dönemin bir imparatoriçesi için oldukça geniş olan antik sikkeleri, paylaşmış oldığumuz Solidus kategorisindeki antik sikke üzerinde onun yukarıdan aşağıya doğru uzanan Tanrı'nın eliyle [Manus Dei] taçlandırıldığını betimlemektedir.

MS 450'de Theodosius bir binicilik kazasında öldüğünde Pulcheria, evlenmesi ve böylece Augustus olarak yönetmesi için uygun bir adam seçmesi yönündeki taleplere boyun eğmeden önce kısa süreliğine tek imparatoriçe olarak hüküm sürdü. İmparatorluğun daha güçlü ellere ihtiyacı olduğunu anladı ve Theodosius'un halefi olarak Senato'nun önerisi üzerine, bekaretini sonuna kadar korumak şartıyla kral yaptığı en saygıdeğer ve erdemli senatör Markianus'u kocası olarak seçmiştir. Pulcheria, yarım yüzyıl boyunca bekaret yeminini ve hanedanını savunmasını yerine getirerek MS 453'te ölmüştür.

Paylaşmış olduğumuz antik sikke MS 423-429 Theodosius II döneminde Konstantinopolis antik kentinde darb edilmiştir. Sikke ön yüzde imparatoriçe Pulcheria, yukarıda Manus Dei [Tanrı'nın eli] tarafından taçlandırılıyor. Soldan sağa AEL PVLCH ERIA AVG - Aelia Pulcheria Augusta lejantı.

Sikke arka yüzde Victory haç tutuyor. Soldan sağa VOT XX MVLT XXX - Votis Vicennalibus Multis Tricennalibus | Yirminci saltanat yıldönümü için yeminler ve gelecek otuzuncu yıl dönümü için daha fazlası lejantı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_PULCHERIA.jpg