Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bizans İmparatorluğu Herakleios'un İsyanı

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Herakleios İsyanı olarak bilinen olay, Doğu Roma [Bizans] İmparatorluğu'nun anayasal bir darbeye tanık olduğu birkaç olaydan birine işaret etmektedir. Bizans ordusunda düşük rütbeli bir subay olan Phocas, MS 602'de iktidarı ele geçirmişti, ancak altı yıl içinde artan krizlerle başa çıkma konusundaki beceriksizliği imparatorluğun askeri konumunu fena halde zayıflattı, ekonomiyi felce uğrattı ve toplumun büyük bir kısmını yabancılaştırmıştır. İmparator Maurice Tiberius tarafından Afrika Eksarhı [Exarch - Bizans İmparatorluğu'nda başkent Konstantinopolis'ten uzak vilayetleri yönetmek için genişletilmiş yetkilerle donatılmış vali] olarak atanan yaşlı Herakleios ve Herakleios adındaki oğlu, Kartaca ve İskenderiye'de Phocas'a karşı antik sikke darbı yapmaya başlamıştır [608'den başlayarak].

Konu içeriğinde paylaşmış olduğumuz antik sikke her iki Herakleios'u da konsül olarak adlandırmaktadır [DN ЄRACLIO CONSVLI BA]. Bu, neredeyse bir yüzyıldır imparatorluk ailesi dışında hiç kimsenin sahip olmadığı eski bir Cumhuriyetçi ünvandır. İki adam antik sikke üzerinde taçsız ve diademsiz olarak ve asırlık makam kıyafeti olan konsüllük cübbeleri giyerken gösteriliyor. Herakleios'un bu ünvanı hangi yetkiyle taşıdığı belirsizdir. Kartaca Senatosu bunu yasal olarak bağışlayamıyordu, Konstantinopolis Senatosu Phocas'ın kontrolü altındaydı ve Roma Senatosu'nun kaydedilen son eylemi MS 603'te Forum'da Phocas ve karısı Leontia'nın heykellerini dikmekti. Yine de Herakleios'un kendi kendini tayin etmiş olsa bile tam imparatorluk ünvanını talep etme konusundaki suskunluğu ve eski Cumhuriyetçi biçimlere bağlılıkları, Phocas'ın açık tiranlığına karşı anayasal hükümete saygı duyduklarını göstermektedir.

Bu halkın savunucuları pozunun yardımıyla Herakleios İsyanı eyaletlerde destek kazandı ve genç Herakleios, sonunda Konstantinopolis'e girmeyi ve MS 610 yılının Ekim ayında Phocas'ı tahttan indirmeyi başarmıştır. Destekçileri tarafından terk edilen Phocas, Ekskubitores [imparatorluk muhafızları] tarafından ele geçirildi ve Herakleios'un huzuruna çıkarıldı. Herakleios düşen imparatora lanet okuduktan sonra, kendi kendini atayan halefi Phocas'ı tekmeleyerek kafasını kesti. Daha sonra Phocas'ın sağ kolu ve eli kesilerek cesedinden karnı çıkarılıp bir kayığa atıldı ve yakıldı. Böylece, yaklaşık üç yüz yıl süren istikrarlı imparatorluk veraset rekorunu kıran ve Konstantin'e kadar uzanan bir hükümdarlar silsilesine son veren adamın kariyeri sona ermiş oldu. Genç Herakleios imparator ilan edildi; yaşlı Herakleios, oğlunun tahta çıktığı haberini aldıktan kısa bir süre sonra huzur içinde ölmüştür. Herakleios İsyanı'nın Kartaca darbı antik sikkeleri, İskenderiye darphanelerinde darb edilen antik sikkelerden çok daha nadirdir ve gelecekteki genç imparator Herakleios'un sakalsız tasvir edilmesiyle bu antik sikkeler ayırt edilebilir.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_HR.jpg