Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bizans İmparatorluğu Julianus Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341

Julianus Sikkeleri


ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ

Flavius Claudius Iulianus - Julianus Apostata [ Dönme Julianus ] - Julianus II

FL CL IVLIANVS P F AVG


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik _Julianus.jpg


361-363 yılları arasında Konstantin Hanedanı'na mensup Roma imparatoruydu. Julianus bir Asker, Reformcu, Teozofist, yeni-Platoncu bir Filozof ve bir Yunan yazardı. Aynı zamanda Constantius II'nin kuzeni ve Büyük Konstantin'in babası Constantius Chlorus'un torunu. 355 yılında II. Constantius tarafından Batı'da Sezar yapılacak, 360 yılında lejyonları tarafından Augustus ilan edilecek, kuzeni II. Constantius ölecek ve Julian tek imparator olacaktı.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg

Julian, Constantius Chlorus tarafından başlatılan İmparatorluk Hanedanlığı'nın daha küçük bir kolunun parçası olduğundan [babası, uygun yaşta olduğundan MS 306'da Eboracum'da babasının yerini alacak konumda olan I. Konstantin'in üvey kardeşiydi], MS 331'deki doğumundan itibaren, yönetici kolun kontrolüne yönelik potansiyel riski nedeniyle belirsizlik ve tehlikelerle dolu bir hayata mahkum edilmiştir. Henüz genç bir çocukken, MS 337'de kuzeni II. Constantius, kendisinin ve kardeşleri II. Konstantin ve I. Konstans'ın konumunu güçlendirmek amacıyla bu alt şubenin erkek üyelerinin çoğunluğunun öldürülmesine başkanlık etmiştir. Babaları Büyük Konstantin'in ölümünden sonra üç kardeş o yıl ortak imparator ilan edilmişlerdir. Bu katliamdan geriye sadece Julian ve kardeşi Constantius Gallus kalmıştı ve bu ikisi olası bir riskten korunmak için gençliklerinde kamusal hayattan ayrı tutulmuş ve bir nevi sürgün gibi kıskançlıkla korunmaktaydılar.

Julian, yönetici ailenin dini olan bir Hristiyan olarak yetiştirildi ve eğitildi. 18 yaşında artık sürgünde tutulmadığında, MS 351 dolaylarında Hristiyanlığa geçtiği Doğu'daki Hristiyan kilisesinde öğretim görevlisi oldu. Gelecek nesillerde esas olarak hatırlanacağı paganizmi, pagan metinlerini ve dini uygulamalar konusunda ileri eğitim arayışını takip etmiştir. Pythias'ın son kahini de Julianus'la bağlantılıdır. Siyasi kararlılığın tarihin akışını tersine çevirmek için yeterli olmadığının en iyi örneğidir. Atina'da Nazianzuslu Gregory ve Büyük Basil ile çalışmıştır. Bu arada, kuzenleri II. Konstantin ile I. Konstans arasında çıkan bir iç savaş, MS 340'ta II. Konstantin'i ölü bırakmıştı, 350'de ise I. Konstans gaspçı Magnentius'a karşı savaşırken ölmüştü. Bu durum, Julian'ın geriye kalan tek kuzeni II. Constantius'u yalnız ve yardıma muhtaç bıraktı. Julian'ın kardeşi Constantius Gallus, sonuç olarak MS 351'de Doğu'nun Sezar'ı oldu, ancak II. Constantius ile ilişkisinin bozulmasının ardından 354'te idam edildi.

MS 355'te II. Constantius, Julian'ı Batı'da Sezar olarak yetiştirdi ve Julian'ı bir kukla olarak valilerinin kontrolü altında tutulabileceğini düşündü. Başlangıçta eğitimini ve manevi yaşamının huzurunu bırakmak istemeyen Julian, yine de kendisini bir Sezar'ın hayatına adadı, onun sadece Constantius'un adamlarının bir piyonu olabileceği düşüncesini reddetti ve kendisini yetenekli bir askeri lider ve imparator olarak geliştirmiştir. MS 359'un sonlarında II. Constantius, Julian'a ordusunun üçte birini Perslerle savaşmaya yardım etmesi için Doğu cephesine göndermesini emretti. Bunun yerine Julian'ın lejyonları isyan etti ve onu Augustus ilan etti. II. Constantius, Mopsuestia'da [Adana-Yüreğir] 3 Kasım 361'de isyan edip kendisini Augustus ilan eden Julian ile yüzleşmek üzereyken ateşten ölmüştür. Böylece büyük çaplı bir iç savaş önlenmiştir. Artık tek imparator olan Julian, reform yanlısı yönetimini Konstantinopolis'e getirdi ve Paganizm'i resmi olarak yeniden kazanırken Hristiyan kilisesini ayrıcalıklı konumundan çıkarmaya çalıştı.

Julian, her düzeyde sert bir direnişle ve hatta alayla karşılaşmıştır. Julian'ın sakalı onun siyasi ve felsefi gündeminin bir parçasıydı. Hristiyan öncüllerinden bir kopuşu işaret ediyordu ve onu 3. yüzyıl Neoplatonizmi ve 2. yüzyıl filozof imparatorları Marcus Aurelius ve Hadrianus ile aynı hizaya getiriyordu. Sasaniler'e karşı yaklaşan sefere hazırlanmak için ikamet ettiği Antakya [Antioch] sakinleri imparatorun darmadağınık görünümüyle sakalıyla sık sık dalga geçiyorlardı. İmparator, 363 yılındaki Yeni Yıl festivalinde yerel Hıristiyan halkın kendisine yönelttiği küçümsemeye tepki olarak, aynı yılın Ocak-Şubat aylarında ünlü hicivli makalesi ΜΙΣΟΠΩΓΩΝ - Misopogon'u [Sakaldan nefret eden] yazdı. Antakyalıların ikiyüzlülüğünü ve yozlaşmasını kınarken aynı zamanda kendi görünüşünü de kınamıştır.

[ Julianus'un Misopogon isimli eserini okuyan herkes kesinlikle kalemle altını çizecek birçok nokta bulacaktır. ]


Julianus MS 363'te büyük bir Pers istilasına girişti. İlk başta galip gelen ordusu, kısa süre sonra Perslerin kavurucu toprak taktiklerine maruz kaldı ve kendisini İran çölünün derinliklerinde, ikmal olmadan kuşatılmış halde buldu. Julian, bir saldırıyı püskürtmek için öncüsüyle birlikte yola çıktı ve ya bir Pers'in ya da kendi ordusundaki hoşnutsuz bir Hristiyan'ın fırlattığı bir mızrakla ölümcül şekilde yaralandı. Kahramanı Büyük İskender gibi o da halefini belirtmeden öldü. Ordu, yerine bir Hristiyan olan Jovianus'u seçti ve kısa süren Pagan restorasyonuna aniden son verdi.

Julianus Neoplatonik paganizm lehine Hristiyanlığı reddetti. Pagan tapınaklarının yeniden açılmasını emretti ve Pontifex Maximus [En Büyük Papa] ünvanını almıştır. İmparatorlukta putperestliği geri getirmeye çalıştı ve Yahudi olmayanlar tarafından Megas [Büyük] olarak adlandırıldı. Hristiyanlar ve Tarih için İhlal Eden ve Mürted [dinden çıkma] olarak anılmıştır. Son pagan imparatordu ve imparatorluktaki çöküşü durdurmak amacıyla geleneksel ibadeti geri getirmeye çalışmıştır. Hristiyan kaynaklar ise Hristiyanlığı reddetmesi ve Neoplatonizmin daha yeni bir biçimi olan Teurgia'ya geçmesinden ötürü kendisinden genellikle Dönme Julianus diye bahseder.

Julianus'tan alıntılar;

Yaptıklarımdan pişmanlık duymuyorum, ne sürgüne gönderildiğimde, ne bilinmezlik içinde yaşadığımda, ne de iktidara geldikten sonra işlediğim hiçbir büyük günahın anısıyla eziyet çekmiyorum. İnsan ruhunun tanrılara benzediğine inanarak ruhumu lekesiz tuttuğumu düşünüyorum.


Karanlık entrikaların kurbanı olarak, uzun bir hastalığın acıları içinde ya da bir suçlu olarak değil, dünyayı ışıkta bırakarak ölmeme izin verdikleri için sonsuz tanrılara teşekkür ediyorum.

Devletin katı bir ebeveyn gibi beni acımasızca tehlikelere maruz bırakmasına ve böylece kaderin fırtınalarına karşı koyabilmeme sevindim. Çünkü vaktinden önce ölmek isteyen, vakti gelince ölümden kaçmaya çalışan kadar zayıf ve korkaktır.
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (10).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JF4 (12).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (1).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (2).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (3).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (4).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (5).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (6).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (7).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (8).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (9).jpg
ANTİK_SİKKELER_NÜMİZMATİK (10).jpg
 
Son düzenleme:

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_J90X (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (20).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (21).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (22).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (23).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (24).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (25).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (26).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (27).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (28).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (29).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JULIAN II (30).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (6).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (11).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (12).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (13).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (14).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (15).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (16).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (17).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (18).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (19).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_ IVLIANVS (20).jpg