Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Bizans İmparatorluğu Justinian II Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341

Justinian II Sikkeleri

II. Justinianos | Justinian II | II. Jüstinyen

δN [DN] IЧSTINIAN P P


Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinian II.jpg

Konstantin IV'ün oğlu, 681'den beri ortak imparator, ilk yabancı imparatoriçe olan Hazar Theodora ile evli, aynı zamanda kesik burunlu lakabıyla da bilinen ilk defa 685-695 ve ikinci defa 705-711 arasında saltanat süren Herakleios Hanedanı mensubu son Bizans imparatoru Justinian II.

Doğu Roma [Bizans] İmparatorluğu'nda var olan en acımasız uygulamalardan biri, tahttan indirilen İmparatorların sakatlanmasıydı. Kör etme, burunları, kulakları ve uzuvları kesme ve hatta birkaç durumda hadım etme yoluyla gerçekleştirilen sakatlama, rakiplerini idama başvurmadan kenara itmeye çalışan bir İmparator veya gaspçı için geçerli bir siyasi araç olarak hizmet etmiştir. Bu uygulama modern standartlara göre aşırı derecede zalimce olarak değerlendirilebilirken, Bizanslıların eski İmparatorları sakatlamak için dini bir gerekçesi vardı; Bizans İmparatoru, Tanrı'nın nezdinde mükemmel ve kusursuz olması gereken göksel otoritenin bir yansıması olarak görülüyordu. Bu nedenle, sakatlanmış bir İmparator artık bu cennetsel mükemmelliği yansıtamayacak ve tahttan men edilecekti. Diskalifiye edilen bu kişiler daha sonra genellikle bir manastıra sürgüne gönderilecek ve İmparatorluğun siyasetinde artık hiçbir rol oynamamaları beklenecekti. Ancak bu uygulamanın bir istisnası vardı; onun devrilmesini ve sürgüne gönderilmesini kabul etmeyi reddeden, geleneği bozan ve sakatlanmasına rağmen tahtı yeniden ele geçiren bir İmparator. Bu, II. Justinianus'un Kesik Burunlu'nun ve çalınan tacını geri almak için Erken Orta Çağ Avrupa'sındaki birçok krallık ve kültüre yaptığı 10 yıllık yolculuğunun hikayesidir.

Babası IV. Konstantin'in ardından II. Justinianus, MS 685'te, 16 yaşındayken Bizans tahtına çıktı. Genç imparatorun, İmparatorluğun sınırlarına akın yapan Araplara ve Slavlara karşı erken zaferler kazanmasıyla saltanatı başlangıçta iyi gitti. Halife Abdülmelik, Bizanslılara yıllık haraç ödemeyi ve Ermenistan, İberya ve Kıbrıs'tan elde edilen geliri paylaşmayı bile kabul etmiştir. Bu, onlarca yıllık yenilgi ve toprak kaybından sonra çok ihtiyaç duyulan bir zaferdi. MS 695'e gelindiğinde II. Justinianus, yanlış iç politikaları ve askeri geri dönüşler yoluyla Bizans İmparatorluğu'nun hem askeri hem de sivil halkını tamamen yabancılaştırmıştı. General Leontios, bu hoşnutsuzluk dalgasından yararlanarak başarılı bir darbeyle II. Justinianus'u devirdi. Justinian II, 695'te halk isyanıyla tahttan indirildi. Yerine geçen Leontius tarafından önce zincirler halinde Konstantinopolis'te gezdirildi daha sonra burnu ve dili kesilerek Kırım'daki Cherson'a sürgüne gönderildi. Dolayısıyla kesik burunlu anlamına gelen Rhinotmetos lakabını almıştır. Leontios, Araplara karşı aldığı askeri yenilgiler MS 698'de III. Tiberius tarafından devrilmesine yol açana kadar Bizans İmparatorluğu'nu yalnızca üç yıl yönetebilmiştir.

İmparatorluğun içinde bulunduğu istikrarsız durumu öğrenen sürgündeki II. Justinianus,tahta geri dönüşünü planlamaya başladı. Ancak Cherson şehir yetkilileri onun niyetini öğrendiler ve eski imparatorun Tiberius'a tehdit oluşturmadan önce yakalamaya ve/veya öldürmeye karar verdiler. Justinianus daha sonra yetkililer onu yakalayamadan Cherson'dan kaçtı ve Hazar Hanlığı Hanı Busir Glavan'ın sarayında kendisine sığınak buldu. Hazarlar başlangıçta II. Justinianus'a misafirperverlikle davrandılar; hatta Han, kızını sakatlanmış imparatorla evlendirmeyi bile teklif etmiştir. Adaşıyla bağ kurmak amacıyla II. Justinianus, Busir Glavan'ın kızının adını I. Justinianus'un ünlü İmparatoriçesi Theodora olarak değiştirmiştir.

MS 703'te III. Tiberius, sonunda II. Justinianus'un Cherson'dan kaçtığını öğrendi ve Busir Glavan'a bir ültimatom vermiştir; Ya II. Justinianus'u ölü ya da diri teslim edin, aksi takdirde Bizans-Hazar ittifakı feshedilmiş sayılacaktır. Busir Glavan, değerli bir ittifakı kaybetmek yerine yeni kayınbiraderine ihanet etmeyi seçti ve daha önce misafir olarak kabul ettiği II. Justinianus'u öldürmesi için iki kişiyi gönderdi. Ancak Busir Glavan'ın kızı Theodora, babasının niyeti konusunda kocasını uyarmayı seçtiğinde şans bir kez daha Justinianus'un lehine olmuştur. II. Justinianus, kendisini öldürmeye gelen iki kişiyi boğarak küçük bir balıkçı teknesiyle Hazarlardan kaçmıştır. II. Justinianus daha sonra birkaç hafta boyunca Karadeniz'in kuzey kıyısı boyunca seyahat ederek, Bulgar İmparatorluğu'nda daha fazla müttefik bulmayı umarak destekçilerini toplamak için Cherson'da kısa bir süre duracaktı. Dinyeper Nehri ağzının yakınında gemisi fırtınaya yakalandı. Şiddetli rüzgarlar ve çalkantılı dalgalar gemisini alabora etme tehlikesiyle karşı karşıyayken mürettebat, Konstantinopolis'teki düşmanlarına merhamet göstermesi karşılığında II. Justinianus'a güvenli geçiş için Tanrı'ya dua etmesi için yalvardı. Rivayete göre II. Justinianus'un cevabı; Onlardan bir tanesini bile sağ bırakırsam Tanrı beni burada boğsun olmuştur. II. Justinianus, ölümle yüz yüze geldiğinde bile vazgeçmeyi reddetmiştir.

Bulgar İmparatorluğu'ndan Tervel Han, II. Justinianus'u Bulgaristan'a vardığında memnuniyetle karşıladı çünkü eski imparatorun, yeniden fetih savaşında Bulgar desteği karşılığında diplomatik tavizler sunacağını biliyordu. Justinianus'un kızının eli, Sezar ünvanı ve diğer çeşitli hediyeler karşılığında Tervel Han, Justinianus'a Konstantinopolis'i ele geçirmesi için büyük bir Slav ve Bulgar ordusu vermiştir. 705 baharında, 15.000 Bulgar ve Slav atlı ordusuyla sürgündeki Justinianus, Konstantinopolis'e geri döndü. Bir gece yarısı darbesiyle şehrin kontrolünü ele geçirdi ve Justinianus II bir kez daha tahta çıkarak sakatlananların İmparatorluk yönetiminden çıkmasını engelleyen geleneği bozmuştur. Justinianus kontrolü kolayca geri aldıktan sonra önceki 2 gaspçı imparator Leontius ve Tiberius III Apsimar'ı Hipodrom'da zincire vurarak önüne getirtmiştir. Orada, alay eden kalabalığın önünde ve yeni yapılmış altın burnuyla II. Justinianus, başlarının kesilmesi emrini vermeden önce ayaklarını rakiplerinin boyunlarına bir ritüel aşağılama eylemi olarak koymuştur.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_JUSTINII.jpg


Artık onun itici gücü, 9 yıl önce onu devirenlerden intikam almaktı. Gerçek bir terör saltanatı kurdu ve Patrik I. Kallinikos'u kör edecek kadar ileri gitmiştir. Cinayet ve terör dışında neredeyse bir imparatorun yönetimi sayılabilecek hiçbir şey yapmadı. Tamamen kişisel intikam arayışıyla meşgul olduğundan Arapların Kilikya ve Kapadokya'ya saldırdığı Doğu'yu ihmal etti. Cherson şehrinde sürgündeyken gördüğü muameleden dolayı şehri cezalandırmak için Cherson'a bir deniz seferi gönderdi. Ancak filo ve Cherson vatandaşları ittifak kurdu. Birinci filoyu ve Cherson'u cezalandırmak için ikinci bir filo gönderildi. Ancak bu filo aynı zamanda ilk filo ve orada yaşayanlarla da ittifak kurdu. Artık hiçbir desteği kalmamıştı ve filolar Bardanes [daha sonra Bizans imparatoru Philippicus Bardanes] adlı bir generalin komutasında geri döndüler, Konstantinopolis'i aldılar ve Justinianus ile küçük oğlunu öldürdüler.
Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikkeler İmparator II. Justinianos'a ait antik sikke görselleridir. Antik sikke sorularınız için forumda yeni konu açarak bilgi alabilirsiniz.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CB89DS (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TZ901X (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_4329 (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (11).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (12).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (13).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (14).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (15).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (16).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (17).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (18).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (19).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK (20).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (1).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (2).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (3).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (4).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (5).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (6).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (7).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (8).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (9).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (10).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (11).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (12).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (13).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (14).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (15).jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,181
Beğeni
12,341
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (16).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (17).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (18).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (19).jpg
Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_Justinianos_ II (20).jpg