Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Büyük Konstantin'in Ölümü - İlahi Büyük Konstantin

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

22 Mayıs MS 337 Büyük Konstantin'in Ölümü - Constantine I


Büyük Konstantin en etkili Roma imparatorlarından biridir. Onlarca yıllık bir iç savaşı kazandıktan sonra, imparatorluğun en önemli anında iktidara gelmiştir. Roma İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olarak Büyük Konstantin, güçlü ve istikrarlı dördüncü yüzyıl devletinin temellerini atarak büyük parasal, askeri ve idari reformları bizzat denetlemiş ve Roma İmparatorluğu'nu üç oğluna [II. Constantius, II. Constantine ve Constans] bırakarak güçlü bir imparatorluk hanedanı kurmuştur. Büyük Konstantin'in oğulları arasındaki rekabetler, sonunda imparatorluğun tek hükümdarı olacak II. Constantius tarafından kazanılan bir iç savaşa yol açacaktı. İmparator Büyük Konstantin'e ait detaylı antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Büyük Konstantin, en çok Roma İmparatorluğu'nun hızlı bir şekilde Hristiyanlaşmasına yol açan ve yalnızca İmparatorluğun değil tüm dünyanın kaderini değiştiren bir dönüm noktası olan Hristiyanlığı kabul etmesiyle tanınır. MS 313'te, Hristiyanlara dini hoşgörü tanıyan ve Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlara yönelik zulme son veren Milano Fermanı'nı yayınlamıştır. Daha sonra Hristiyanlığın hamisi oldu ve onun devlet dini olarak kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Büyük Konstantin iparatorluk başkentini yeni kurulan Konstantinopolis'e taşıyarak, Roma'nın düşüşünden yüzyıllar sonra İmparatorluğun Doğu'da hayatta kalmasını sağlamıştır. 325'de Konstantin, son rakibi Licinius'u yenerek Roma dünyasının tek efendisi olmuştur. Diocletian'ın reformlarını temel alan Büyük Konstantin, imparatorluk ordusunu sınır muhafızları [limitanei] ve seçkin birimlerden [palatini] oluşan daha küçük ama hareketli bir saha ordusu [comitatensis] olarak yeniden düzenledi. Eski Praetorian Muhafızları İtalya'da ona karşı savaştı ve bu yüzden Konstantin onları feshetti. Birliklerine ödeme yapmak ve İmparatorluğun ekonomisini güçlendirmek için imparatorluk parasını güçlendirdi ve som altın içeren yeni altın antik sikke olan Solidus'u tanıttı.

MS 337'de Paskalya'yı kutladıktan kısa bir süre sonra Büyük Konstantin, Nikomedia [İzmit] yakınlarında hastalandı ve yatağına gitti. Sonunun yaklaştığını anlayınca kendisini Caesarea Piskoposu Eusebius tarafından vaftiz ettirdikten sonra 22 Mayıs MS 337'de ilk Hristiyan imparator olarak ölmüştür. Ölümünü anmak ve anısını kutlamak için, imparatorluk ailesinin tanrılara yükselen üyelerini onurlandırmak için darb edilen eski Roma CONSECRATIO [Kutsama] lejantlı antik sikke geleneğini takip ederek, ölü imparatoru yas kıyafetleri içinde tasvir eden hatıra antik sikke darbı yapılmıştır. Ancak Büyük Konstantin bir Hristiyan olduğundan, onun yeni bir ilahi imparator olarak tanrılaştırıldığını ileri sürmek uygun olmazdı. Bunun yerine, konu içeriğinde paylaşmış olduğumuz antik sikkenin arka yüzünde, Tanrı'nın eline teslim edilmek üzere bir savaş arabasıyla cennete doğru giderken gösterilmektedir. Bu tip sadece eski bir pagan geleneğinin Hristiyanlaştırılmış bir şekilde ele alınmasıyla değil, aynı zamanda çağdaş yazarlar tarafından açıkça tanımlanan birkaç antik sikke tipi arasında sayılmasıyla da dikkate değerdir. Caesarea Piskoposu Eusebius [ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ] Vita Constantini eserinde Büyük Konstantin öldükten sonra anısına darb edilen antik sikke hakkında şunu belirtir; Bir tarafta kutsanmış prensimizin başının sıkıca örtülü figürü ortaya çıktı; diğer taraf [antik sikkenin arka yüzü] prensimizi dört atın çektiği bir arabacı olarak gösteriyordu, tanrının eli ise onu cennete almak için yukarıdan aşağıya doğru uzanıyordu.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KNS (2).jpg


Sikke ön yüzde imparator Büyük Konstantin'in örtülü büstü. Soldan sağa DIVVS CONSTANTINVS AVG PATER AVGG - Divus Constantinus Augustus Pater Augustorum: İlahi İmparator Konstantin, İmparatorların Babası lejantı. Sikke arka yüzde dört atın çektiği quadriga'da Büyük Konstantin, üstte Tanrının Eli ona uzanıyor. Altta Konstantinopolis [İstanbul] antik kentinin kısaltması CONS lejantı.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_KNS (1).jpg