Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Eğriboz Adası Karystos

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Carystus (2).jpg


Carystus [Karystos], Chalcis, Histiaia ve Eretria ile birlikte Euboea [Eğriboz] adasının dört büyük şehrinden biriydi. İyonya İsyanı sırasında [MÖ 499-493], bu şehirler, Pers egemenliğinden kaçma girişimlerinde başarısız olan Batı Küçük Asya'daki Yunan şehirlerine yardım sağlamıştır. Ancak isyan bastırıldıktan sonra Darius I, isyancılara yardım eden tüm şehirleri fethetmek ve cezalandırmak için bir filo göndermiştir. MÖ 490'da cezalandırıcı sefer Eğriboz'a ulaştı. Başlangıçta Carystus, Pers boyunduruğuna boyun eğmeyi reddetti, ancak Pers kuvvetleri onun topraklarını yağmalayıp şehri kuşatma altına aldıktan sonra, Karystianlar sağlam durmanın daha iyi olacağını düşündüler ve Büyük Kral'ı yeni efendileri olarak kabul ettiler. Bu, MÖ 480'de I. Xerxes'in Yunanistan'ı istilasına giriştiğinde, Karistyalıların Yunanlılara karşı Perslerin yanında savaştığı anlamına geliyordu. Bu talihsiz durum nedeniyle Pers filosunun Salamis Muharebesi'nde yenilgiye uğratılmasının ardından Atinalılar, işgalcilere yardım eden Karistyalılar ve diğer Yunanlılardan intikam almaya çalışmışlardır. Carystus yine topraklarının yağmalanmasına maruz kaldı, ancak Atinalılara tazminat ödeyerek kuşatmadan kurtulmuştur.

Perslerin Yunanistan'ı işgalinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, gittikçe güçlenen Atinalılar Euboea'yı kontrol etmeye çalıştılar ve MÖ 476 ile 469 yılları arasında Carystus'a savaş açtılar. Sonunda Karystiyanlar, Carystus Muharebesi'nde kesin bir yenilgiye uğratıldılar ve Delian Birliği'ne katılarak Atina'ya haraç ödemeye zorlandılar. Şehir aynı zamanda Karistyalıların sadakatini sürdürmek için bir grup Atinalı din adamının [sömürgeci] kabul edilmesinin utancına da maruz kalmıştır.

Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin ön yüzünde görülen ikonografi buzağısını emziren bir ineğin sevgi dolu arkaik tasviridir. Corcyra ve Dyrrhachium antik kent sikkelerinde de popüler olan bir tiptir. Bununla birlikte, Carystian [Carystus] bağlamında bu tip sadece mutlu bir pastoral imge değil, aynı zamanda şehrin kurulduğu adanın cinaslı bir amblemidir. Kelimenin tam anlamıyla Yunancadan tercüme edilen Euboea, iyi [veya iyi beslenmiş] sığırların ülkesi anlamına gelir. Hiçbir şey, sığır yetiştiriciliğine uygun bir ada olan Euboea'yı bir inek ve onun buzağısından daha iyi temsil edemez.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Carystus (1).jpg