Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Foça Antik Kenti Ve Ağustos Böceği

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Phokaia - ΦΩΚΑΙΑ

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_FOÇA (1).jpg


Yenileyici özellikleri ve toprakla olan ilişkisiyle tanınan bir yaratık olan ağustos böceği [ΤΈΤΤΙΞ], Klasik Dünya'da otoktoninin güçlü bir sembolüdür. Toprakta döllendikten sonra ağustos böceği topraktan çıkar, kelimenin tam anlamıyla ondan doğar ve belki de Atinalılara kendi topraktan doğan ataları Erichthonios'u hatırlatır [Suda Encyclopedia, tau.378]. Ağustosböcekleri çok sayıda anlam ve sembolü bünyesinde barındırıyordu, ölümsüz oldukları ve çoşku verdiği söyleniyordu, sıklıkla tıbbi bir diyet olarak yeniliyorlardı ve şarkıların sembolüydüler [Symbols of Immortality on Greek Vases, Oxford 116].

Krobylos, yetişkin bir erkek tarafından giyilen ve altın ağustosböceği iğnesi'nin eşlik ettiği ünlü antik İyonya saç stilinin adıdır. Antik Yunan tarihçisi Thukydides [ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ] Arkaik Atina seçkinleri tarafından uygulanan lüks yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olarak görkemli İyonik kıyafeti tasvir ederken bu altın ağustosböceği saç tokalarından bahseder [1.6.3]. Eski Atinalılar saçlarına altın ağustosböcekleri takarlardı çünkü ağustosböcekleri müzikaldi ve Apollon için kutsaldı [Aristophanes, Clouds, 984].

Foça antik kentine ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_FOÇA (2).jpg