Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Girit Adası Polyrrhenia Antik Kenti

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Polyrrhenia [Πολυρρηνία] Antik Kenti Ve Zeus

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Polyrrhenia.jpg


Polyrhenion [Πολυρρηνία], etimolojisi kuzular açısından zengin olan Girit adasının en eski Dor yerleşim yerlerinden birisidir. Strabon'a göre, arkaik zamanlarda, Kissamos körfezinden yaklaşık 7 km içeride, köylerde yaşayan mevcut nüfusu tek bir şehirde toplayan Achaian ve Lakonialı göçmenlerden oluşmaktadır.

Boğa kurbanı, Yunan dininin evrensel ve kilit bir unsuruydu ve boğanın ilahi bir hayvan olarak yönlendirildiği ya da gerçekten de boğa biçimindeki teryomorfik bir tanrı olduğu mitolojik gelenekler bakımından zengin olan Girit'te özel bir önem taşıyordu. Gerçekten de Girit kültüründe boğanın merkezi önemi, MÖ 14. yüzyılda Miken Yunanlılarının gelişinden bile öncesine dayanan eski bir öneme sahiptir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Polyrrhenia_2.jpg


Boğa veya öküz kurban etme fikrinin efsanevi kökeninin Hesiod'un Theogamy'sindeki Prometheos'un hikayesinden geldiğine inanılıyordu. Mekone'de, ölümlüler ve ölümsüzler arasındaki hesaplaşmanın münasebetiyle düzenlenen bir kurban yemeğinde Prometheos, Zeus'a sadece kemiklerden oluşan parlak yağa sarılı güzel bir parça vererek Zeus'u kasten kandırır ve böylece insanların eti kendilerine saklamasını sağlar.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Polyrrhenia_3.jpg