Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Ionia Klazomenai

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Prophthaseia Festivali

Antik dönem ismi Klazomenai [ Κλαζομεναί ] olan antik kent günümüz İzmir / Urla ilçesi sınırları içerisinde bulunan İyon kentidir. Klazomenai [ Κλαζομεναί ] antik kenti on iki İyonya kenti arasında anılır. Klazomenai [ Κλαζομεναί ] antik kentinin kalıntıları bugün Urla ilçesinin İskele Mahallesi'nde, denize komşu olan tarlalarda ve kıyıya yakın Karantina Adası üzerinde bulunmaktadır.

Phlios ve Kleonai'den gelen kolonistler tarafından yerleşik olan Klazomenai [Κλαζομεναί] antik kenti, İyon Birliği'nin bir üyesidir ve aslen anakarayı Erythrai'nin üzerinde durduğu yarımadaya bağlayan kıstak üzerinde durmaktaydı. Perslerin istilasından korkan sakinleri, körfezin küçük adalarından birine çekilerek orada şehirlerini kurmuşlardır.

386 tarihli Kral barışında Klazomenai'nin Perslilere ait olduğu açıkça belirtilmektedir. Ancak şehir kendi adına sikke darb etmeye devam eder. Diodoros [Διόδωρος Σικελιώτης], Büyük Kral’a isyan ettikten sonra Spartalılar ve Mısır Kralı’nı Persler’e karşı savaşmaları için kışkırtan Pers Amirali Glos’un bir suikasta kurban giderek amacına ulaşamadığını ancak onun ölümünün ardından operasyonlarını Takhos’un devralıp deniz kenarındaki bir kayalık üzerinde Leukai [λεῦκαι; λεύκη] adını taşıyan ve bir Apollon kutsal alanına da sahip olan bir kent kurduğunu anlatmaktadır.

Ölümünden kısa bir süre sonra ise bu antik kentin sahipliği konusunda anlaşmazlığa düşen Klazomenai ve Kyme Kentleri önce savaşmayı düşünmüş ancak daha sonra Leukai’ın hâkimiyeti konusunda kahin Pythia'ya danışmaya karar vermişlerdir. Delfi Kahini Pythia, her bir tarafın, kentlerinden gün doğumunda yola çıkmasına ve Leukai’da ilk kurban sunan tarafın kazanmasına karar vermiştir. Yarışma gününde kentleri Leukai’a daha yakın olan Kymeliler daha avantajlı olduklarını düşünmelerine rağmen Klazomenailılar kolonistler gönderip Leukai’a yakın bir kent kurmuşlar ve yarışma günü sabahında daha yakın olan bu noktadan yola çıkarak Kymeliler’den önce kurban sunmayı başarmışlardır. Bu kurnazlık sayesinde Leukai’ın sahibi olduktan sonra adını Prophthaseia [προφθάσει] koydukları yıllık bir festival düzenlemişlerdir

Bu olay, Prophthaseia [προφθάσει] adlı bir festivalle kutlanır ve kentin zaferinin anısına bu türün ait olduğu güzel bir dizi antik sikke darb ettirilir. Apollon ön yüzde gururla sergileniyor ve arka yüzünde tanrı için kutsal bir kuş olan kuğunun görkemli bir görüntüsü görülmektedir. Efsaneye göre, kuğular, Apollon'un her yıl Hyperboreanların ülkesindeki kış evinden güneye uçtuğu arabayı çekmektedir. Klazomenai aynı zamanda çok sayıda kuğuya ev sahipliği yaptığından ve κλaζειν çığlık atmak anlamına geldiğinden ve kuğu çağrısını tanımlamak için kullanıldığından arka tiplerdeki kuğu tasvirleri de şehrin adına yapılan imadır. Leukai'nin da bu dönemde benzer antik sikkeleri basması Klazomenai'nin bu şehir üzerindeki kontrolünü doğrulamaktadır.

Klazomenai antik kentinde darb edilmiş Drahmi kategorisinde olan antik sikke. Ön yüzde defne çelengi ile Apollo, arka tip kanatları açık kuğu antik kentin ismi altta kısaltma KΛ-A - KLA olarak darb edilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CL2.jpg