Antik Sikkeler Nümzimatik

İzmirli Homeros'un Sikkeleri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Homeros Sikkeleri


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HOMER (4).jpg


Peleus'un oğlu Akhilleus'un gazabının şarkısını söyle Tanrıça. Odysseia ile birlikte Batı edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen, Yunan şairlerinin en ünlüsü Homeros tarafından bestelenen İlyada böyle açılmaktadır.

Homeros'un şöhreti o kadar büyüktü ki, diğer antik yazarlar ondan sıklıkla Şair olarak söz ediyorlardı. Bu şöhrete rağmen, antik çağ bilimi Homeros'un hayatı ve eserleri hakkındaki tartışmalarla doludur. Örneğin Sakız Adası [Chios], Kolophon [İzmir - Değirmendere], Kyme [İzmir - Aliağa] ve Smyrna [İzmir] gibi çoğu Batı Küçük Asya'da bulunan birçok antik kent Homeros'un doğum yeri olduğunu iddia ediyordu. Hatta Anthologia Palatina'da isimsiz bir şairin Homeros'a nereli olduğunu sorması ve Homeros'un diğer tüm şehirlerin düşmanlığını kazanacağından emin olduğu için bunu söylemeyeceğini söylemesiyle bu durum şaka konusu haline gelmiştir.

Helenistik dönemde ve Romalılar döneminde de devam eden bu rekabet, sivil toplulukların büyük inşaat projeleri, festivaller ve oyunlar aracılığıyla kültürel olarak birbirleriyle rekabet etmesiyle yeni bir boyut kazanmıştır. Antik sikkeler, rekabet etmenin başka bir yoluydu. Birçok şehir, Homeros'un mirasına sahip çıkmak için açıkça onun yer aldığı antik sikkeler darb etmiştir. Bu antik sikke darbları, sıradan bronz sikkelerden, ön yüzünde kuşkusuz sanatın ilahi hamisi olarak Apollon'un, arka yüzünde ise Homeros'un zarif bir tasvirini gösteren paylaşmış olduğumuz antik sikke gibi prestijli gümüş [Drahmi] antik sikkelere kadar uzanıyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HOMER (1).jpg


Homeros drahmileri, Makedon Herakles-Zeus sikkeleri ile büyük benzerlik taşımaktadır. Böylelikle Homeros'un drahmileri, Makedon kraliyet emsalleriyle birlikte kolaylıkla dolaşabiliyor ve Helenistik dünyada, hatta İzmir'in [Smyrna] yepyeni sivil gümüş sikkelerine alışkın olmayan halklar arasında bile geniş bir kabul görmüştür.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HOMEROS.jpg


Homeros'un İyonya'dan olduğuna inanıldığından, Homeros Smyrna [İzmir] antik sikkelerinde oldukça belirgin bir şekilde yer almıştır, ancak aynı zamanda çok daha az sıklıkla Kolophon antik kenti sikkelerinde de görülmektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HOMER (2).jpg


Yunan tarihçi Strabon, antik kenti [Smyrna-İzmir] tartışırken özellikle İzmir'deki bronz antik sikke meselesinden şu şekilde bahseder; Ayrıca bir kütüphane ve Homereum'da bir türbe ve Homeros'un ahşap heykelinin bulunduğu dörtgen bir revak vardır. Çünkü İzmirliler de şaire özel bir hak iddia ediyorlardı, şaire [Homer] ve aslında onların antik sikkelerine Homereum [Homereion] adı veriliyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HOMER (3).jpg


Ortak ve tutarlı bir gelenek, Homeros'u Smyrna vadisi ve Meles kıyılarıyla ilişkilendirir. Melesigenes [Meles'in oğlu] sıfatı ona uyarlanmıştır. Şiirlerini yazdığı mağara, nehrin kaynağının yakınında gösterildi, tapınağı Homereum, kıyılarında duruyordu. Smyrna'nın Meles nehri ve vadisi edebiyatla ünlüdür.

Smyrna - İzmir antik kentine ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.