Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Kapadokya Kralı I. Ariarathes - Sinop

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Kapadokya Kralı I. Ariarathes


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_AriarathesI.jpg


Kapadokya kralı I. Ariarathes, Kapadokya satrabı I. Ariamnes'in oğluydu ve Pers kralı Darius III'ün sadık bir destekçisiydi. Büyük İskender'in Perslere karşı yürüttüğü sefer sırasında Kapadokya'yı fethetmesine ve buraya bir vali atamasına rağmen, Büyük İskender'in ölümü sırasında Ariarathes bir şekilde Kapadokya'nın ilk kralı olarak yeniden iktidara gelmiş, hatta krallığı orijinal sınırlarının ötesine genişletmiştir.

Büyük İskender'in MÖ 323'teki ölümünün ardından Perdikkas, Eumenes'i Kapadokya'ya vali olarak atadı ve Ariarathes boyun eğmeyi reddedince Perdikkas ve Eumenes ona savaş açmıştır. Ariarathes MÖ 322'de savaşta yenildi, esir alındı ve birçok akrabasıyla birlikte çarmıha gerildi. Sadece birkaç yıl sonra Perdikkas subayları tarafından öldürüldü. Bu kargaşada, Ariarathes'in yeğeni ve evlatlık oğlu [aynı zamanda Ariarathes olarak da bilinir] krallığı geri almayı başardı ve krallığı çoğunlukla hanedanın kurucusunun adını taşıyan bir dizi haleflere bırakmıştır.

Paylaşmış olduğumuz antik Sinope [Sinop] antik kentinde darb edilmiştir. Büyük İskender'in savaşları sırasında Kapadokya'nın ilk kralı I. Ariarathes, Sinop [Sinope] antik kentini ele geçirmiş ve standart Sinop antik sikke tiplerini koruyan ancak Yunanca lejantların yerine Aramice lejantlar olan pençelerinde yunus tutan deniz kartalı tasvirli antik sikke darbı yaptırmıştır [MÖ 333-322].

Kapadokya krallarına ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Ariarathes.jpg