Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Karya Hanedanları Maussolos | Halikarnassos

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Antik Yunan Sikkeleri Karya Hanedanları | Maussolos [ΜΑΥΣΣΩΛΟΣ] | Halikarnassos


Kurucu bir baba, iki kız ve üç oğuldan oluşan Hekatomnid hanedanı, dört Pers Kralının otoritesi altında neredeyse altmış yıl dayanması nedeniyle siyasi bir mucizedir. MÖ 4. yüzyılın başlarında hanedanlığın kurucusu Hekatomnos, Pers Kralı II. Artaxerxes tarafından Karia'ya satrap olarak atanmıştır. Pers yönetiminin merkezi olan başkent Persepolis'ten bu kadar uzakta olan Karya satrabı büyük bir özerkliğe sahipti. Bu, başlı başına sorunlar yaratan ve hayatta kalabilmek için kurnaz ve girişimci bir liderlik gerektiren bir nimetti.

Hanedanlığın antik sikke darbı, başlangıçta Milet'in [Miletos] antik sikkelerinden ilham alan, antik sikkelerin ön yüzünde Zeus Labraundus'un ayakta duran figürünü ve arka yüzünde saldırmaya hazır bir aslanı gösteren kişisel bir tip içeren Rodos ağırlıklı tetradrahmileri Hekatomnos döneminde başlamıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_carıa.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Aslan tipi, Hekatomnos'un halefi Maussollos [ΜΑΥΣΣΩΛΟΣ] tarafından güneş tanrısı Helios'un bakan başı lehine terk edilmiş olsa da, Zeus, hanedanlığın darb edilmiş tüm büyük antik sikkeleri için standart ters tip [arka yüz] olarak muhafaza edilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARIA.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_HELIOS.jpg


Bir asa ve bir çift balta [labrys] tutan Zeus'a, Hekatomnos'un merkezi Mylasa'dan [Muğla/Milas] biraz uzakta, bir dağ geçidi boyunca uzanan uzak bir köy olan Labraunda'daki pitoresk bir kutsal alanda büyük bir hayranlık duyulurdu. Strabon, Herodot ve Kallimachos'unkiler de dahil olmak üzere birçok antik edebi kayıt, Labraunda'daki kültü Zeus Stratios [savaşçı] kültü olarak adlandırsa da, bölgedeki antik yazıtlar genellikle tanrıyı Zeus Labraundus olarak tanımlamaktadır.

Tüm Karya satrapları arasında Maussollus en iyi hatırlananıdır çünkü adı, bu satrapın Antik Dünyanın Yedi Harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnassos'taki ayrıntılı mezar yapısından esinlenen bir kelime olan mozole'de yer almaktadır. Maussollus 353'te öldüğünde ilginç bir ardıllık zinciri başlamıştır. İktidar, iki yıl sonra kederden öldüğü söylenen kız kardeşi-karısı Artemisia tarafından üstlenildi. Daha sonra Maussollos'un kardeşlerinden Hidrieus Satrap ünvanını aldı ve Hidrieus'un ölümü üzerine kız kardeşi-karısı Ada iktidara geldi, ancak oda son kardeşi Pixodarus tarafından devrilmiştir.

Karya Satraplarına ait detaylı antik sikke görselleri için Tıklayınız.