Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Lampsakos Antik Kenti Ve Priapos Kültü

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Lampsakos Antik Kenti Ve Priapos Kültü


Yunan mitolojisine göre, Dionysos ile Afrodit'in oğlu olan rustik bereket tanrısı Priapos [ΠΡΙΑΠΟΣ], Mysia'daki Lampsakos [ΛΑΜΨΑΚΟΣ] bölgesinde doğmuştur. İlk kez MÖ 4. yüzyılda Xenophanes'in [ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ] kayıp bir komik oyunu olan Priapos'un baş karakteri olarak bahsedilir. Lampsakos [ΛΑΜΨΑΚΟΣ] halkı tarafından Priapos'a [ΠΡΙΑΠΟΣ] önemli bir tanrı olarak tapınılmış ve Priapos kültü MÖ 3. yüzyılda Yunanistan ana karasına ve ötesine yayılmıştır [örn. Lesbos]. Bununla birlikte, Lampsakos [ΛΑΜΨΑΚΟΣ] ve Mysia dışında, Priapos bir bakıma şaka konusu olmaya eğilimliydi ve giderek ciddi ibadetten ziyade antik pornografiyle ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Ana belirleyici özelliği devasa, dik bir fallus olan bir tanrıyı ciddiye almak biraz zordur.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Bununla birlikte, Yunan dünyasının diğer bölgelerindeki alaycı tavırlara rağmen Lampsakos [ΛΑΜΨΑΚΟΣ], Priapos [ΠΡΙΑΠΟΣ] kültünü çok ciddiye almıştır ve MÖ 2. yüzyılda şehrin antik sikkelerinde tanrının adını bile verecek kadar ileri gitmiştir. Bu döneme ait Priapos [ΠΡΙΑΠΟΣ] antik sikkeleri arasında en dikkat çekici olanı paylaşmış olduğumuz tetradrahmi kategorisinde olan antik sikke serisidir. Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin ön yüzünde tanrı Priapos sakallı ve boynundan yukarısı sarmaşıktan bir çelenk takmış şekilde zevkli bir şekilde tasvir edilmiştir. Bu çelenk babası Dionysos'u ima eder ve Priapos'un bazen Lampsakos'taki Dionysos'la eşit tutulduğunu akla getirebilir; bu da onun şehirde duyduğu saygının daha ciddi olduğunu açıklayabilir. Herodot'un aynı zamanda itifallik Mısır tanrısı Osiris'i Yunan Dionysos'la eşitlediğini de belirtmek gerekir. Antik sikkenin arka yüzünde Apollon'un öne çıkması Lampsakos'un yerleşim tarihi ile açıklanabilir. Lampsakos [ΛΑΜΨΑΚΟΣ] MÖ 7. yüzyılda Phokaia'dan [Foça] gelen İyonyalı Yunanlıların kolonisi olarak kurulmuştur. Tanrı Apollon, İyonyalılar arasında tercih edilen bir tanrı olduğundan ve genellikle Yunan kolonileştirme çabalarının koruyucusu olarak görüldüğünden, antik sikkelerde kitharasını tutarken tasvir edilir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_LAMPSAKOS.jpg