Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Lucius Verus

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

161'den MS 169'da hastalıktan ölene kadar üvey kardeşi Marcus Aurelius ile ortak imparator olan Lucius Verus, MS 138'de ölen ve Hadrianus'un ilk varisi olan Lucius Aelius Caesar'ın en büyük oğluydu.

Verus, Marcus Aurelius'un yanı sıra Antoninus Pius tarafından da benimsendi ve böylece sonunda Roma İmparatorluğu'nun ilk eş yöneticilerinden biri oldu. Bu, ikinci yüzyılın sonlarına doğru daha yaygın hale gelen sorumlulukların paylaştırılmasına yönelik bir sistemdi. Ortaklıkları, Lucius Verus'un MS 164'te Marcus Aurelius'un kızıyla evlenmesiyle pekişmiştir.

Verus saltanatının çoğunu Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını desteklemekle geçirmiştir. Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin ön ve arka yüzlerinde bulunan lejantlar kendisine verilen unvanları belirtmektedir. MS 163'te Ermenistan Krallığı'nın başkenti Artaxata'nın ele geçirilmesinden sonra Armeniacus [ARM] ve MS 165'te Mezopotamya'nın işgalinden sonra Parthicus Maximus [PARTH MAX ], bu da onun ordu tarafından üçüncü kez imparator olarak ilan edilmesine yol açmıştır.

At sırtındaki imparatorun, aşağıda düşmüş bir düşmanı mızraklarken şaha kalktığı askeri bir figür olarak antik sikke üzerindeki bu imajı, kişisel karizmayı ve askeri başarıyı vurguluyor, ancak gerçeği yalanlamaktadır. Çünkü pek çok ünvan ve imparatora atfedilen başarıların tümü, deneyimli generalleri sayesinde olmuştur. Verus'un kendisinin aktif bir savaş gördüğüne inanılmamaktadır.

İmparator Lucius Verus'a ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_LUCIUS VERUS.jpg


Sikke ön yüzde Lucius Verus büstü. Soldan sağa L VERVS AVG ARM PARTH MAX - Lucius Verus Augustus Armeniacus Parthicus Maximus | Lucius Verus, imparator [Augustus] Ermeni fatihi, Partların büyük fatihi lejantı.

Arka tip imparator Lucius Verus at sırtında, atının ayakları altındaki düşmana mızrak saplıyor. Soldan sağa TR P V IMP III COS II - Tribunicia Potestate Quinta, Imperator Tertium, Consul Secundum | Beşinci kez tribün gücü sahibi, üçüncü kez başkomutan [İmparator] ikinci kez konsül lejantı.