Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Onur Ve Erdem

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Onur ve Yiğitliğin antik Roma'da kişileştirilmiş halleri olan Honos [Onur] ve Virtus [Yiğitlik, Erkeklik, Mükemmellik, Cesaret] İmparatorluk antik sikkeleriyle şüphesiz onların erdemlerine değer veren İmparator Galba tarafından tanıştırıldı. Her ne kadar Honos siyasi yaşamla, Virtus ise daha doğrudan orduyla yakından ilişkili olsa da, bu kişileştirmeler birçok açıdan birbirinden ayrılamazdı. Bu, Porta Capena'nın [İtalya'nın Roma kentindeki Servian Duvarı'ndaki bir kapı] dışında bulunan Roma'daki en büyük tapınağın yapısıyla açıkça ortaya çıkmıştır. Orijinal tapınak yalnızca Honos'a ayrılmıştı, ancak MÖ 205'te Virtus'a adanan bitişik bir tapınakla desteklenmiştir. Yeni Virtus Tapınağı, tek bir kapısı olan Honos Tapınağı'nın önüne yerleştirilmişti ve bunların hepsi, şerefin ancak yiğitlik yoluyla elde edilebileceği kavramına güçlü bir göndermedir. [Roma İmparatoru Vitellius'un antik sikkelerinde bu iki yüce gönüllü kişiliğin ortaya çıkması onun eseri değildir]. İmprator Galba'ya ait detaylı antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Honos'un kıdemi antik sikkelere de yansımaktadır. Honos'un antik sikkeler üzerinde en dikkat çekici görünümleri, Quintus Fufius Calenus ve Mucius Cordus'un MÖ 70/68'de darb edilmiş, portrelerinin jugat olarak gösterildiği denarii serrati'sindedir. Roma Cumhuriyet döneminde darb edilen bu antik sikkeler üzerinde Honos'un fahri konumu soldadır ve büstü Virtus'unkinin üzerine bindirilmiştir.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_HN.jpg


Sikke ön yüzde imparator Galba büstü. Soldan sağa SER SVLPI GALBA IMP CAESAR AVG TR P - Servius Sulpicius Galba Imparator Caesar Augustus, Pontifex Maximus, Tribunicia Potestas: Servius Sulpicius Galba, Baş Komutan [İmparator], Sezar, İmparator [Augustus], Yüksek Rahip, Tribün Gücü lejantı. Sikke arka yüzde Honos [Sağda] ve Virtus. Soldan sağa HONOS ET VIRTVS - Honos Et Virtus, altta S C - Senatus Consultum: Onur ve erdem. Senato Kararnamesi lejantı.

Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik_HNS.jpg