Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Pontos Krallığı Mithradates VI Eupator

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Pontos Kralı Mithradates VI Eupator Altın Stater Sikke

Mithridates VI Eupator Dionysus. [Μιθραδάτης Εὐπάτωρ Δῐόνῡσος]. Hem Büyük İskender hem de Pers Kralı I. Darius'un soyundan geldiğini iddia etmiştir. Ölümünden sonra Büyük Mithridates olarak tanınmış ve Zehire olan yakınlığından dolayı Zehir Kralı olarak da anılır. Mithradates VI Eupator'un genişleme programı ve kendisini Yunanlıların Roma'ya karşı şampiyonu olarak görmesinden dolayı Roma ile çok büyük çatışmalar içine girmiştir. Sonunda üç yıllık savaşın ardından Büyük Pompey'e yenildi ve Pontus Krallığının yok olmasına, Pontus'un batısı Roma topraklarına, doğu kıyıları ise tamamen ortadan kaldırıldığı MS 64 yılına kadar Roma'ya yarı bağımlı olarak kalmıştır.

Bergama [Pergamon] antik kentinde darb edilmiş olan krala ait bu altın stater sikkenin ön yüzü Mithradates VI'nın büyük hırslarını ve megaloman fikirlerini tamamen bizlere göstermektedir. Antik sikkesinde kendini havaya kaldırılmış bir bakışla ve Dionysos'un serbest uçuşan saçlarıyla arka yüzde Dionysos sarmaşık çelengi ile güçlendirilmiş bir çağrışım ile tasvir eden Mithradates'te, Yunan özgürlüğü için savaşan, Mithradates'i görmemizi istiyor.

Stater sikke ön yüzde Mithradates VI portresi. Arka yüz otlayan geyik tasviri üstünde BAΣIΛEΩΣ [BASILEOS] lejantı,altta birinci satır MIΘPAΔATOY [MITHRADATOU] ikinci satır EYΠATOPOΣ [EUPATOROS] lejantı, geyiğin ön tarafında hilal içinde yıldız, arkasında monogram. Tüm lejantlar ve tasvirler sarmaşık ve meyveden oluşan Dionysos çelengi içinde bulunmaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P1.jpg