Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Rodos Adası Sikkeleri Ve Hristiyanlık

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Rodos [Ρόδος] Adası

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_R1.jpg


Antik sikkelerinin ön yüzünde Helios büstü bulunan Rodos'un antik gümüş drahmileri ve didrahmileri Orta Çağ'da, özellikle Haçlı Seferleri'nden sonra Batı Avrupa'da çok popüler olmuştur. Bunun nedeni, İsa ile sözde ilişkileriydi, bu nedenle Rodos antik sikkeleri değerli Hristiyan emanetleri olarak kabul edildiler ve bu sikkeler Avrupa'nın Gotik katedrallerinde İsa, Meryem Ana ve azizlerin resim ve heykellerinin yanında sergilenmiştir. Rodos sikkeleri Çarmıha Gerilme ve otuz parça gümüşle ilişkilendirilmiştir.

O sırada Onikiler’den biri adı Yahuda İskariot olanı başkahinlere giderek, O’nu ele verirsem bana ne verirsiniz dedi. Otuz gümüş tartıp ona verdiler. [Matta 26:14-15]

Yahuda İskariot; Roma lejyonlarına, para karşılığı İsa'nın saklandığı yeri söyleyen Yahudi havari ve din adamı. Hristiyanlığa göre Romalılar İsa'yı çarmıha gerip öldürdükten sonra, yaptığı hainlikten ötürü pişmanlık duymuş, vicdan azabı çekmiş ve en sonunda kendini asarak intihar etmiştir.

MÖ 305'ten itibaren ve Rodos antik kenti kurulduktan sonra antik kentte darb edilen sikkelerin çoğunda Tanrı Helios'un başı yer almaktadır. Güneş, Rodos şehrinin koruyucu tanrısıydı ve bu nedenle ünlü Rodos Heykeli'nde tasvir edilen tanrıydı. Antik bir Yunan şehrinin, yerel olarak tapınılan ana tanrıların para birimi olarak kullanması yaygındı.

MÖ 4. yüzyılın başından itibaren tanrıların başları cepheden tasvir edilmeye başlanmıştır ve böylece sikkelerde tüm yüzler görülmeya başlanmıştır. Rodosluların kendi antik sikkelerinde yaptıkları buydu, sonuçta antik sikkelerin çoğunun önünde Güneş tanrısı gösterilmekteydi.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_R2.jpg


Klasik ve Helenistik çağda, Rodos drahmisi ve didrahmisi, yalnızca Yunanistan'da değil, Doğu Akdeniz'in birçok bölgesinde en yaygın gümüş sikkeler arasındaydı. Bunun nedeni,antik sikkelerin ada dışında dolaşımını kolaylaştıran gelişmiş Rodos deniz ticaretiydi. Nitekim sonraki yüzyıllarda Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'nun pek çok yerinde bu tür sikkeler tesadüfen bulunmuştur.

Birinci Haçlı Seferi zamanından itibaren, Doğu'dan Batı'ya, İsa ile bağlantılı olduğu varsayılan Hristiyanlık kalıntılarının toplu ticareti başladı. Rodos'un antik sikkelerinde, parlak tacı giyen güneş Tanrısı Helios'un ön yüzü, ortaçağ ikonalarında ve fresklerinde tasvir edildiği gibi dikenli taçlı Çarmıha Gerilmiş İsa'ya çok benziyordu.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_R3.jpg


Böylece, Orta Çağ boyunca, Kutsal Yerlere giden haçlılar ve hacılar, Rodos antik sikkelerini Yahuda'nın "otuz gümüşünün" bir parçası olarak görerek yerel halktan satın almışlardır.

Daha sonra antik sikke alıcıları veya varisleri bu antik sikkeleri Batı şehirlerindeki çeşitli katedrallere bağışlamışlarıdır. Haçlılar ve hacılar tarafından Kutsal Yerlerden getirilen, Vaftizci Yahya'nın parmaklarından olduğu varsayılan yüzlerce kemik veya binlerce Kutsal Ağaç parçası gibi, orijinalliği şüpheli diğer Hristiyanlık kalıntılarıyla birlikte sergilenmiştir.

Yahuda'ya Mesih'e ihanet ettiği için ödeme yapılan sikkelerin tetradrahmi veya şekel değerinde Tire antik sikkeleri [Tetradrahmi] olduğu tespit edilmişdir.

İsa zamanında Kudüs'teki Mabet'te ödemeler bölgedeki diğer gümüş sikkelere göre yüksek gümüş içeriğine sahip olduğu için tetradrahmilerle yapılıyordu. Bu nedenle, yüksek rahiplerin Yahuda'ya Rodos'un gümüş sikkeleriyle değil, Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikkeler ile ödeme yapmaları çok muhtemeldir.

R4.jpg


Antik Sikkeler Nümizmatik - Copyright © 2023