Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma Cumhuriyeti Julius Caesar

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Tanrıça Afrodit [Venüs] ile Truva prensi Anchises'in oğlu Aeneas


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg


Roma soyluları her zaman tanrılardan ya da mitolojik kahramanlardan, hatta daha sık olarak her ikisinden de geldiklerini iddia etme çabasındaydı. Julia gens'i [Aile], kendisi de tanrıça Venüs ve Anchises'in oğlu olan Truva kahramanı Aeneas'ın oğlu Iulus'un efsanevi soyundan geldiğini iddia ediyordu. Her ne kadar Sezar'ın MÖ 49-48'deki ünlü fil türü antik sikkeleri kadar büyük bir ölçekte darb edilmemiş olsa da, bu tür antik sikkeler Sezar'ın diğer tüm antik sikkelerinden çok daha yaygındır ve Sezar'ın Pompei'lilere karşı uzun süren Kuzey Afrika seferinin bedelini ödemek için darb edilmiştir.


Truva Savaşı sırasında annesi Afrodit onun [Aeneas] koruyucu tanrıçasıydı. Çocukluğunu İda Dağı eteklerinde geçiren Truva kahramanı, Truva Savaşı'ndan sonra İtalya'ya yerleşir ve Roma'nın temelini oluşturacak bir krallık kurar. Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin arka yüzünde Virgil'in Aeneid'inden bir sahne bulunmaktadır. Aeneas, topal babası Anchises'i yıkılan Truva kentinden batıya yeni konutlar bulmak için taşırken tasvir edilmiştir. Virgil'e göre, Aeneas ve çevresi sonunda İtalya'ya yerleşti ve onların soyundan gelen Romulus ve Remus, Roma şehrinin kuruluşunda kilit bir rol oynamaya devam etmiştir. Aeneas'ın sol omzunda yaşlı babası sağ elinde ise şehrin [Truva] simgesi ve koruyucusu olan Palladium'u görüyoruz. Bir dizi gizemli efsane ve Ilion [Truva] şehrinin kuruluş efsanesiyle bağlantılı olarak Palladion, Aeneas tarafından İtalya'ya gönderildi. Daha sonra Roma şehrini kuran Remus ve Romulus, Aeneas'ın yani Truva soy ağacının soyundan gelmektedir. Julius Caesar da soyunun izini Aeneas'a kadar sürüyor ve bu antik sikkeyi kendi soyundan bahsetmek için kullanmıştır. Paylaşmış oldığumuz antik sikkenin ön yüzünde, gens Iulia'nın [Julia], Aeneas aracılığıyla doğrudan Venüs'ten [Afrodit] geldiğini iddia ettiği ve Sezar'ın, Romalılara Venus Genetrix'in Populus Romanus ve gens [Aile] Iulia'nın ilahi atası olduğunu hatırlatmak için bu tanrıçaya bir halk kültü adadığı görülmektedir. Aeneas efsanesi Sezar'ın propagandasında yalnızca gens [Aile] Iulia'nın saygıdeğer kökenlerini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda bir çeşit pietas, sadakat, saygı ve sevgi sunmak için de kullanılmaktadır.


Palladion [Palladium], Pallas Athena'nın gökten düştüğü iddia edilen bir xoanon veya eski ahşap heykelidir. Apollodoros'a göre, Athena tarafından yapılmış ve tanrıçayla spor yaparken kazara öldürülen Triton'un kızı Pallas'ın anısına isimlendirilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CAESAR.jpg