Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Augustus | ARMENIA CAPTA

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Roma İmparatorluğu Augustus | ARMENIA CAPTA


MÖ 1. yüzyılda Ermenistan, Türkiye'nin doğusunun çoğunu, İran ve Kafkasya'nın bazı kısımlarını kapsayan geniş bir krallıktı. Roma ile doğudaki düşmanları Partlar ve Sasaniler arasında önemli bir tampon devletti. Tipik olarak Ermenistan büyük garnizonlarla işgal edilmiyordu, ancak sempatik bir hükümdar tarafından kontrol ediliyordu. Roma'nın ilk imparatoru Augustus [Octavian], bu nedenle Ermenistan'a özel bir ilgi duymuş ve Marc Antony ile Kleopatra'yı mağlup ettikten yaklaşık on yıl sonra, Doğu'daki imparatorluk politikasına ince ayar yaparak kışı Samos'ta geçirmiştir.

Augustus [Octavian], Ermenistan'ı Roma çıkarlarına hizmet edecek şekilde güvence altına almakla kalmayıp, 53'te Crassus'a, 40'ta Decidus Saxa'ya ve 36'da Antonius'a kaptırılan askeri standartları Partlardan geri almayı da amaçlamıştır. Augustus için bir fırsat doğmuştu, Ermenistan'da iç karışıklıklar çıktı ve bir büyükelçilik Augustus'un mevcut kralları Artaxias'ın yerine on yıldır Roma'da yaşayan kardeşi Tigranes'i getirmesi için lobi faaliyeti yürüttü.

Augustus [Octavian] harekete geçmekte hiç tereddüt etmedi ve 21 yaşındaki üvey oğlu Tiberius'a bir ordu kurma ve Tigranes'i [Tigranes III] yeni kral olarak atamak için onu Ermenistan'a götürme görevini emanet etti. Augustus, Pompey'in yaptığının aynısını yaparak, Ermenistan'ı Roma adına talep etti ve ulusa Roma'dan hediye olarak bir kral verdi.

Augustus, amacına çok fazla zorluk yaşamadan ulaştı ve Part Kralı Phraates o kadar etkilendi ki, yeni Ermeni kralının atanmasını kabul etti ve ele geçirilen tüm Roma sancaklarını teslim etmiştir. Bu kansız bir zafer ve diplomatik bir darbeydi. Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin arka yüzündeki tasarım Ermenistan'ın [ARMENIA CAPTA] fethini temsil etmektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Augustus.jpg


Antik sikkenin arka yüzündeki zafer tanrıçası Victory [Nike] ve Boğa ikonografisi, İran tanrısı Mithras'ın bir boğayı katlettiği ikonik sahneden esinlenmiştir ve Boğa aynı zamanda Toros Sıradağlarını simgelemektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_MITHRAS.jpg


Antik sikkeye dikkatli bakıldığı zaman Victoria'nın elinde bıçak olmadığı görülmektedir. Victory [Nike] boğanın sırtında diz çökmüş boğayı boynuzlarını çekerek dizginliyor ve kontrol etmektedir. Bu, Augustus'un ölümcül güç yerine baskı ve etkili ikna kabiliyetini kullanan usta devlet adamlığına bir göndermedir. Paylaşmış olduğumuz imparator Augustus'a ait olan antik sikke Pergamon [Bergama] antik kentinde darb edilmiştir.

Roma imparatorluğunun ilk imparatoru Augustus'a ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

Pergamon antik kentine ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_OCTAVIAN.jpg