Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Caracalla | Part İmparatorluğu Seferi

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Roma İmparatorluğu Caracalla | Part İmparatorluğu Seferi


Paylaşmış olduğumuz antik sikke, Caracalla'nın Part İmparatorluğu'na karşı başlattığı talihsiz seferin başlangıcında ve imparatorun MS 217'deki suikastından bir yıl önce darb edilmiştir. MS 216'da Partların işgali, doğudaki saldırgan dış politikanın doruk noktasıydı ve Osroene'nin ilhakıyla sonuçlanan komşu krallıkların istilalarını takip etmiştir. İşgalden önce Caracalla, Part İmparatorluğu Kralı V. Artabanus'un kızıyla evlenmeyi kabul etmiş ve bölgede barışı korumayı taahhüt etmişti, ancak Caracalla savaşı kışkırtmak için geline ve düğünde konuklara saldırmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CARACALLA1.jpg


Antik sikkenin arka yüzündeki ikonografi, Caracalla'nın o dönemdeki doğudaki askeri hırslarına gönderme yapmaktadır ve çenesinde yıldırım bulunan ışık saçan bir aslanı tasvir etmektedir. Yayılan aslan açıkça bir güneş sembolü iken ve dolayısıyla Doğu'yu temsil ederken, yıldırım Jüpiter'i [Zeus] ifade etmektedir. Dolayısıyla bu ikonografi, Roma'nın doğu üzerindeki hakimiyeti ve Jüpiter ile Güneş'in birleşik tanrısallığının bir sembolüdür. Caracalla bu nedenle doğu seferinin propagandasını yapmak için ağırlıklı olarak göksel görüntülerden yararlanmaktadır. Üçüncü yüzyılda Roma dünyasında güneşe tapınma giderek önem kazanmaya başlamıştı. Caracalla'nın kişisel olarak bu rozeti seçmiş olması hiç de şaşırtıcı değildir, çünkü onun annelik [Julia Domna] mirası Suriye bölgesi ve Emesa'da popüler olan güneşe tapınma kültleriyle bağlantılıdır.

Bu tip daha sonra hepsi Doğu'ya seferler düzenleyen I. Philip, II. Philip, Gallienus, Aurelian ve Probus tarafından yeniden canlandırılacaktı.

Aslan tipi, Cassius Dio'nun etrafını aslanlarla çevreleyeceğini söylediği Caracalla için de kişisel bir önem taşımaktadır. Bunlardan biri, Caracalla'nın masada ve yatakta arkadaşı olan Akinakes adlı özel bir evcil aslandı. Akinakes, Farsça kısa kılıç anlamına gelir. Ayrıca Caracalla'nın aslanlara hayran olduğu da bilinmektedir. Cassius Dio, Caracalla'nın Acinaces adında bir evcil aslanı olduğunu ve elit İskit ve Kelt birliklerine aslanlar adını verdiğini söylemektedir. Historia Augusta ayrıca Caracalla'nın savaşta aslanları kullandığını iddia etmektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CARACALLA.jpg


Babası Septimius Severus'un, Caracalla'nın kardeşi Geta'yı öldürmesinin intikamını alacağı konusunda kendisini uyardığı rüyasından rahatsız olan ve daha sonra aslanı Akinakes'in Carcalla'yı yakalayıp elbiselerini yırtması üzerine bu tip, kötü bir alametten sonra Caracalla için parıltısını kaybetmiştir.

İmparator Caracalla'ya ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.