Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu İç Savaşlar

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Roma İmparatorluğu İç Savaşlar


MS 68-69'daki İç Savaşlar, Gallia Lugdunensis valisi Gaius Julius Vindex'in Nero'nun otokratik rejimine karşı çıkardığı bir isyan olarak başlamıştır.

MS 68'in başlarında Gallia Lugdunensis'in valisi Gaius Julius Vindex, Roma'daki rejime karşı açık bir isyan başlatmıştır. Belki aşırı vergilerden bıkmıştı ya da kendini tehdit altında hissetmişti. Durum ne olursa olsun, Nero yönetimindeki liderlik beceriksizlik ve kötü yönetimden oluşuyordu ve hükümetin ipleri çözülmüştü. Kendisi de ailesi önceki nesilde yalnızca Roma vatandaşlığı almış olan yeni adamlardan [homines no i] biri olan Vindex, statüsü nedeniyle tahta çıkmaya uygun değildi.

Bu nedenle, Hispania Tarraconensis'in valisi ve gerçek mirasa sahip bir soylu olan Galba ile ittifak kurdu ve böylece bir rejim değişikliğine ve Julio-Claudian hanedanının sonuna zemin hazırlamıştır. Çok geçmeden Nero öldü, kendi eliyle yaşamına son verdi ve onun yerine Galba imparator ilan edildi. Roma tarihinin bu döneminin daha sonra bilindiği gibi sözde Dört İmparator Yılı'nın başlangıcındaki çalkantılı dönemde ve yine MS 69'un başlarında Vitellius isyan çıkardığı sırada, önde gelen kişilerin çoğu tarafından İspanya, Galya, Almanya, Kuzey İtalya ve hatta Afrika'da bulunan darphanelerde çok sayıda antik sikke darbı yapılmıştır. Esas olarak, bu tip antik sikke türleri savaşta savaşan çeşitli gruplar için propaganda görevi görmüştür.

Adalet ve Özgürlük temalarına ek olarak, bazı tip antik sikkeler daha önceki zamanların güvenliğini hatırlatsa da, antik sikkeler sıklıkla lejyonların ve praetorianların sadakatini tasvir etmektedir. Paylaşmış olduğumuz aureus kategorisinde olan anonim antik sikke iç savaş döneminde darb edilmiştir. Sikke ön yüzde imparator Augustus tasviri ile birlikte DIVVS AVGVSTVS - Divus Augustus | İlahi imparator [Augustus] lejantı görülmektedir. Arka yüzde ise Roma dininde barışın kişileşmiş hali PAX tasviri görülmektedir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Roma İmparatorluğu .jpg