Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu | İlahi Marcus Aurelius

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Marcus Aurelius, MS 17 Mart 180'de 58 yaşında nispeten genç bir yaşta, Pannonia'daki Sirmium şehri yakınlarındaki askeri karargâhında, o sırada Germen kabilelerine karşı savaşı sona erdirmeye çalışırken bilinmeyen nedenlerden ölmüştür. Historia Augusta, Marcus Aurelius'un ölümünün MS 165 ile 180 yılları arasında imparatorluğu harap eden ve muhtemelen Aurelius'un ortak imparatoru Lucius'un ve yaklaşık 5-10 milyon Romalının hayatına mal olan Galen Vebası olarak da bilinen Antoninus Vebası'ndan kaynaklandığını kuvvetle ima etmektedir.

Marcus Aurelius, hastalanmaya başlayınca oğlunu [Commodus] çağırarak her şeyden önce, devlete hain gibi görünmemesi için savaştan geriye kalanları hafife almamasını söylemiştir. Daha sonra ölmeye can attığı için yemekten ve içmekten kaçındı ve böylece hastalığı ağırlaşmıştır. Altıncı gün arkadaşlarını çağırarak tüm insani olaylarla alay ederek ve ölümü küçümseyerek onlara şöyle demiştir; Hepimizin ortak kaderi olan vebayı ve ölümü düşünmek yerine neden benim için ağlıyorsunuz. Marcus Aurelius yedinci gün sadece oğlunu kabul etti, hatta hastalığa yakalanma korkusuyla onu da hemen gönderdi. Oğlu gidince sanki uyumak istermiş gibi başını örtmüş ve gece son nefesini vermiştir.

Commodus'un ölümünden sonra gerçekte olduğu gibi olacağını öngördüğü ve kendisinin söylediği gibi başka bir Nero, Caligula veya Domitian olmasın diye oğlunun ölmesini dilediğini ifade ettiği söylenir. Marcus Aurelius ölümünden hemen sonra tanrılaştırıldı ve külleri Roma'ya geri gönderilmiştir. Marcus Aurelius'un külleri, 410 yılında Vizigotların şehri yağmalamasına kadar Hadrianus'un mozolesinde kalmıştır.

İmparatorluk kutsama törenleri [tanrılaştırılan imparatorların cenazeleri] Roma da muhteşem olaylardı. Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin arka yüzünde devasa ve ayrıntılı bir odun yığını veya ustrinum inşa edilmiştir. Birinci katı oluşturan süslü podyumun üzerinde ikinci katta imparatorun naaşının yerleştirileceği antik sikkenin üzerinde görebileceğiniz kapılarla girilen bir oda vardır. İkinci ve üçüncü katlar, heykellerin bulunduğu nişlerle süslenmiştir ve dördüncü katta büyük meşalelerle çevrili zafer dolu bir quadriga süren ölen imparatorun devasa bir balmumu heykeli vardır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Aurelius.jpg


Tören için ön hazırlıklar tamamlandığında, ateş yakılır ve imparatorun ruhunun göklerdeki tanrılar arasında yerini almasını simgeleyen bir kartalın içinden serbest bırakılması sağlanırdı. Bu törenlerin ritüelleri genellikle sonraki imparatorlar tarafından seleflerinin tanrılaştırılmasının anısına ve onuruna basılan önemli antik sikke meseleleri üzerine tasvir edilmiştir. Bu tür antik sikkeler sıklıkla, imparatoru fiziksel olarak gökyüzüne doğru taşıyan kartalın kendisini tasvir etmektedir.

Roma antik sikkelerinde görülen kartal tasviri hakkındaki detaylı makale için Tıklayınız.

İmparator Marcus Aurelius'a ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Marcus Aurelius1.jpg