Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Johannes | Ravenna

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Johannes - DN IOHANNES PF AVG

Johannes'in [John] kökeni ve ilk kariyeri hakkında çok az şey bilinmektedir, ancak batı İmparatoru Honorius'un ölümü sırasında [MS 15 Ağustos 423] Johannes, Ravenna'daki saray bürokrasisinin başı olarak [primicerius notariorum] büyük nüfuza sahip bir pozisyonda bulunuyordu. Honorius'un ölümünün ardından, Bizans İmparatoru II. Theodosius'un [402-450] teknik olarak tüm İmparatorluğun hükümdarı olduğu birkaç aylık bir fetret dönemi yaşandı. 20 Kasım'da Johannes'in Ravenna'da Batı'nın imparatoru ilan edilmesiyle durum çarpıcı biçimde değişmiştir.

Her ne kadar Caesarea'lı Procopius onu hem nazik hem de bilgeliğe sahip ve yiğitliklere tam anlamıyla yetenekli olarak övse de, imparatorluk üzerindeki kontrolü en başından beri güvensizdi. Galya'da, praetorian valisi Arelate'de oradaki askerlerin ayaklanmasında öldürüldü. Bu arada Afrika Piskoposluğu'ndan Gelen Bonifacius, Roma'ya gidecek olan tahıl filosunu durdurdu. Daha da önemlisi, Theodosius bu gaspı kabul etmeyi reddetti ve genç İmparator Constantius III ile İmparatoriçe Galla Placidia'nın oğlu olan genç kuzeni Valentinianus'un batıdaki taht iddiasını desteklemiştir. 424'ün sonlarına doğru, Johannes'i iktidardan uzaklaştırmak ve III. Valentinianus'u Batı imparatoru olarak atamak emriyle Doğu'dan büyük bir ordu gönderildi. Çeşitli aksiliklerden sonra bu görev tamamlandı ve talihsiz Johannes Ravenna'da esir alındı ve idam edilmek üzere Aquileia'ya gönderilmiştir. Tarihçi Adrian Goldsworthy, Johannes'i yenmek için Doğu Roma ordusu ve donanmasının güçlü unsurlarının zorlu bir kampanyaya ek olarak makul dozda ihanet gerektirdiğini yazmaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Johannes.jpg