Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Julia Domna | Kampların Annesi

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Septimius Severus'un, gelecekte imparatorluk gücüne yükseleceğini önceden bildiren bir kehanete yanıt olarak Julia Domna'yı arayıp evlendiği bilinmektedir. Julia Domna'nın, kocasıyla sıcak bir ilişkisi vardı, iki oğulları L. Septimius Bassianus [Caracalla] ve P. Septimius Geta'yı doğurdu ve Septimius Severus'u çeşitli askeri kampanyalarında düzenli olarak takip etmiştir. Septimius Severus'un yeni İmparator olarak Roma'da iktidara gelmesiyle sona eren çalkantılı Beş İmparator Yılı'nda [MS 193] bile onunla birlikteydi.

Julia Domna, Septimius Severus'un Augustus olduğu dönemde Augusta ünvanını aldı ve MS 195'te Septimius Severus'la birlikte sahada sık sık bulunması nedeniyle Mater Castrorum - Kampların Annesi olarak onurlandırıldı. Paylaşmış olduğumuz antik sikkenin ön yüzünde Augusta rolündeki Julia Domna'nın portresi ve antik sikkenin arka yüzünde Kampların Annesi - MATRI CASTRORVM statüsünü kutlayan lejant bulunmaktadır.

Dolayısıyla, antik sikkenin arka yüzündeki ikonografi, Julia Domna'nın lejyonların gelenek ve göreneklerine derin bir saygı duyduğunun reklamını yapmaya hizmet etmektedir ve bu da onun Mater Castrorum - Kampların Annesi olarak anılmasına hiç şüphesiz katkıda bulunan bir eylemdir. Askerler için manipüle ve lejyonların sancakları imparatorluk kültüyle ilişkili kutsal nesnelerdi ve bu nedenle askeri kamplarda inşa edilen özel şapellerde düzenli olarak ibadet ediliyordu. Antik sikkenin arka yüzünde Julia Domna iki lejyoner sancağının önünde dikilen bir sunağın üzerinde bir kurban sunarak durmaktadır.

Ne yazık ki her annenin işi zordur, Julia Domna'nınki ise özellikle zordu. Her ne kadar Kampların Annesi olarak saygı görse de oğulları üzerindeki nüfuzu ancak bu noktaya kadardı. Caracalla ve Geta, babalarının kendilerine verdiği güç eşitsizliği nedeniyle birbirlerinden nefret etmeye başlamışlardı. Septimius Severus hayattayken aileyi bir arada tutmayı başarmıştı ancak MS 211'deki ölümünden sonra her şey dağıldı. O yılın sonundan Julia Domna, erkek kardeşi Caracalla tarafından öldürülen kanlı bir Geta'yı kollarında kucaklarken bulmuştur.

Caracalla iktidarda tek başına kalmak için küçük kardeşi Popplius Septimius Geta'yı anneleri Julia Domna'nın evinde öldürerek tek başına Roma imparatoru olarak kalmıştır. Nefsi müdafaa olduğu için kardeşini öldürdüğünü iddia etmiştir. Kimse ona inanmadı ve ona ihanet etmeye cüret eden İskenderiye halkı en kötüsünü yaşamıştır. Tarihçi Cassius Dio'ya göre şehrin yöneticilerinin başı kesildi ve 25.000 kişi öldürüldü. Karısı da Geta'nın tarafını tuttuğu için Caracalla'nın kurbanı olmuştur. Bu öfkeye rağmen Julia Domna, Geta'nın destekçilerinin tasfiyesinden sağ çıkmayı başardı ve Caracalla'nın hükümdarlığı boyunca saraydaki rütbesini korumuştur. Caracalla MS 217'de suikasta kurban gittikten sonra çaresizlik içinde kendi canına kıymıştır.

İmparatoriçe Julia Domna'ya ait daha fazla antik sikke görselleti için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_Julia Domna .jpg