Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Konstantin II

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Kısa ve Sefil Bir Hükümdarlık

Büyük Konstantin'in oğlu II. Konstantin. Flavius Claudius Constantinus [Φλάβιος Κλαύδιος Κωνσταντίνος Αύγουστος]. 337'den 340'a kadar Roma imparatoru. Konstantin II kısa ve biraz sefil bir saltanat sürmüştür. Babası Büyük Konstantin MS 337'de öldüğünde, kardeşleri Constans ve II. Constantius ile ortaklaşa hüküm süren kıdemli Augustus olmuştur.

340 yılında kardeşi Constans'ın generalleri tarafından Aquileia'nın dışında bir pusuda öldürülmüş ve nehre atılmıştır. Constans daha sonra ölen kardeşinin krallığının kontrolünü ele geçirmiştir.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz II. Konstantin'a ait Solidus kategorisinde olan antik sikke imparatorun saltanatının başlarında darb edilmiştir. Özellikle nadir görülen bu solidus, babasınınkinin tersi bir tip kullanmaktadır.

Ön yüzde imparator Konstantin II soldan sağa CONSTANTINVS PF AVG - Constantinus Pius Felix Augustus lejantı. Türkçe açıklaması Constantinus, Dindar ve Kutsanmış Ağustos. Arka tip Victory yazılı kalkan tutuyor önünde oturan esir. Soldan sağa VICTORIA CONSTANTINI AVG - Victoria Constantini Augusti lejantı. Victoria elinde VOT XXX lejantı olan kalkan tutuyor, alta antik kentin darb edildiği Siscia antik kentinin ismi kısaltma SIS olarak darb edilmiştir. Siscia günümüz Hırvatistan da Sisak şehridir. Arka tip türkçesi Augustus Constantine'in Zaferi Saltanatının Otuzuncu Yıldönümü.

Victoria, Roma mitolojisindeki zafer tanrıçasıdır. Yunan mitolojisinde Nike. Arka tip kısaltma VOT lejantı VOTIS'in kısaltmasıdır. Geç Roma imparatorluk antik sikkelerinde çok yaygındır. İmparatorun sağlığı için, önemli yıldönümlerinde gerçekleştirilen fedakarlıkların eşlik ettiği bir halk yemini geleneğine atıfta bulunur.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_P7.jpg