Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Trajan

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Marcus Ulpius Nerva Traianus, daha çok Trajan adıyla bilinen Roma İmparatoru'dur. Roma İmparatorluğu'nun Beş İyi İmparatorundan ikincisidir. İmparatorluk onun döneminde en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

101 yılında Tuna Nehri'nin kuzeyindeki Daçya Krallığı'na yönelik acımasız bir sefer başlattı ve Daçya ordusunu yendi. Ertesi kış Daçya kralı karşı saldırı da bulundu ancak geri püskürtüldü. İmparator Trajan'ın ordusu Daçya topraklarının içlerine doğru ilerlemeye devam etti ve başkenti ele geçirdi. Böylece Trajan Roma'ya zaferle döndü ve Daçya Fatihi unvanını almıştır.

105 yılında kral Decebalus yeniden Roma topraklarına saldırdı. 106 yılında Trajan bu sefer tüm Daçya topraklarını fethetmiştir. Kral Decebalus intihar etti. Bu zaferden sonra Daçya tamamen bir Roma eyaleti haline gelmiş ve Trajan buraya Romalıları yerleştirmiştir. Daçya'daki altın madenlerinin Romalıların eline geçmesiyle imparatorluğun ekonomisi ihya olmuştur.

Aşağıda paylaşmış olduğumuz antik sikke imparator Trajan'ın Daçyalılara karşı kazandığı zaferleri belirtmek darb edilen antik sikke tipidir. Sikke arka yüzde görüntülenen silah yığınının kökeni barbar olarak tanımlanmaktadır. Daçyalılar, çağdaş Kelt kabileleri düz veya sadece hafifçe bombeli, genellikle oval ama bazen altıgen şekilli bir kalkan kullanılmak üzere vücudun çoğunu veya tamamını kaplayabilen kalkanları tercih ediyorlardı.

Sikke ön yüzde imparator Trajan portresi çevresinde soldan sağa IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P - Imperator Caesar Nervae Traiano Augustus Germanicus Dacicus Pontifex Maximus Tribunicia Potestate Consul Quintum Pater Patriae lejantı. Türkçe anlamı Yüce komutan [İmparator] Sezar Nerva Trajan, İmparator [Augustus], Almanların Fatihi, Daçyalıların Fatihi, Yüksek Rahip, Tribün İktidarının Sahibi, Beşinci Kez Konsül, Ulusun [Vatanın] Babası. Sikke arka yüzde iki mızraktan önce yerleştirilmiş süslü oval kalkan, kılıç, vexillum ve dikdörtgen kalkan. Vexillum antik Roma ordusunda birimler tarafından askeri standart olarak kullanılan bayrak benzeri bir nesne. Arka yüz soldan sağa SPQR OPTIMO PRINCIPI lejantı. Türkçe anlamı Senato ve Roma halkı [SPQR]. Prenslerin en iyisi.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TRAJAN.jpg