Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma İmparatorluğu Valentinian III

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Ortak Konsolosluk

Aşağıda paylamış olduğumuz antik sikke Valentinianus III'ün doğu imparatoru II. Theodosius ile ortak konsolosluğunu kutlamak için, MS 435'teki on yıllık yeminlerle aynı zamanda darb edilmiştir. İmparator Valentinianus'un uzun ve çalkantılı saltanatı sırasında hiçbir zaman devlet işleri onun tarafından kişisel olarak yönetilmemiştir. Azınlıkta ilk önce annesi Galla Placidia'nın ve 437'den itibaren magister militum Flavius Aetius'un kontrolü altında hüküm sürmüştür.

Magister Militum; Roma İmparatorluğunda ve cumhuriyet döneminde bugünün genelkurmay başkanına denk gelen memurluk rütbesi. İmparatordan veya Konsülden sonra askeri alanda en yetkili rütbe Magister Militumdur. Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesinden sonra her iki imparatorluktada bu rütbe sistemi devam etmiştir.

İmparator Valentinianus III'e ait Solidus katgegorisinde olan antik sikke. Ön yüzde sağ elinde mappa sol elinde haç biçimli asa tutan imparator büstü. Soldan sağa DN PLA VALENTINIANVS PF AVG lejantı. Arka tip Valentinianus zengin mücevherli imparatorluk konsolosluk cübbes içinde sağ elinde mappa tutuyor sol elinde haç biçimli asa. Soldan sağa VOT X MVLT XX lejantı. Mappa; Antik Roma'da imparator ve valilerin oyunların açılışını yapmak için kullandıkları kumaş mendil.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_V5.jpg