Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Roma Sikkelerinde Kartal Tasviri

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Roma Sikkelerinde Kartal Tasviri


Aquila [Zeus'un Kartalı], Roma halkının en eski ve kalıcı amblemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Romalılar için önemi, kralların ilk günlerinden beri Roma devletinin hamisi olarak saygı duyulan, Roma panteonunun yüce tanrısı Jüpiter [Zeus] ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_EAGLE7.jpg


Nihayetinde Aetos Dios'un [Zeus Kartalı] Zeus'un kişisel habercisi ve arkadaşı olduğu şeklindeki Yunan geleneğinden kaynaklanan mitolojik tarihi belirsizdir ve hayatta kalan kaynaklar çok geç tarihlere aittir. Antoninus Liberalis'e göre; bir zamanlar adil ve asil hükümdarlığıyla tanınan ölümlü bir kral olan Attika Kralı Periphas, Zeus tarafından kartala dönüştürülmüş ve kuşların kralı yapılmıştır.

Fulgentius'a göre; kartalın ilkel tanrıça Gaia'nın bir yaratımı olduğunu, Zeus'un Olimposlu tanrıları ile onların selefleri Titanlar arasındaki büyük savaş olan Titanomachy'nin başlangıcında Zeus'un önünde göründüğünü anlatır ve Zeus bunu olumlu bir alamet olarak kabul eder. Zafer onun kartalı kendi özelliği olarak benimsemesine yol açmıştır. Böylesine mutlu bir alamet olarak, özellikle de zafer kazanıldığından beri, savaş sancakları için bir altın kartal yaptı ve onu, Romalılar arasında da bu tür sancakların taşınmasını sağlayan korumanın gücüne adadı.

Aetos Dios [ΑΕΤΟΣ] ; Zeus'un kişisel elçisi ve hayvan arkadaşı olarak hizmet eden dev, altın bir kartaldı. Bazılarına göre bu, bir zamanlar Periphas adında ölümlü bir kraldı ve onun erdemli hükümdarlığı öylesine övülmüştü ki, kendisi bir tanrı gibi onurlandırılmıştı. Zeus öfkeyle onu yıldırımla vuracaktı ama Apollon müdahale ederek kralı kartala dönüştürdü. Diğerlerine göre Zeus, Titan Savaşı'ndan önce kendisine iyi bir alamet işareti olarak ilk kez göründüğünde kartalı benimsemiştir. Kartal daha sonra Zeus tarafından yakışıklı genç Ganymedes'i tanrıların sakisi olması için cennete götürmesi için gönderildi.

Sık sık Jüpiter'in [Zeus] ilahi yardımını çağrıştıran koruyucu çağrışımlarla temsili bir motif olarak kullanılan kartalın kendisi güç, cesaret ve uzak görüşlülükle ilişkilendirilirdi ve bu nitelikleri nedeniyle Roma ordusu tarafından lejyoner sancağı olarak kolayca benimsenmiştir. Kurt, boğa, at ve domuz da lejyonların sembolleri olarak kullanılmıştır. Gaius Marius'un MÖ 104'teki ikinci konsüllüğünden itibaren Aquila [Kartal], Roma lejyonlarının tek sembolü haline gelmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_EAGLE.jpg


Kartal, Roma antik sikkelerinde, MÖ 3. yüzyılın başlarında ve ortalarında aessignatum'da ve İkinci Pön Savaşı sırasında darb edilen altın sikkelerde görülen en eski darbların bazılarında kullanılmıştır. 211-207 ve daha sonra Cumhuriyet döneminde ara sıra kullanılmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_AUGUSTUS.jpg


Augustus döneminden sonra İmparatorluk sikkelerinde kullanımı şaşırtıcı derecede sınırlıdır, ancak bu tip Flaviuslar [Flavius Hanedanı - Vespasianus - Domitianus - Titus] tarafından altın ve gümüş olarak darb edilerek yeniden canlandırılmıştır. Bundan sonra kartal neredeyse her zaman ya bir imparatorun ya da imparatoriçenin tanrısallık statüsüne yükseltilmesini ifade eden kutsama [Cenaze] meselelerinde ya da yardımcı bir sembol olarak ortaya çıkmıştır. Zeus'un yakışıklı genç Ganymede'yi tanrıların sakisi olması için cennete götürmesi için kartalını göndermesi gibi.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_DOMITIANUS.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_TRAJAN.jpg


Batı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra kartalın bir kez daha Roma sikkelerinin ana türü olarak öne çıkması mümkün olmayacaktı. Bu nedenle, imparatorların adlarında da görüldüğü gibi, Roma antik sikkelerinde melankolik bir döngüsellik olduğu ileri sürülebilir. Romulus ve Augustus ilk kral ve ilk imparatordu ve Romulus Augustus da son imparatordu. Kartal, Roma'nın hem en eski hem de son sikkeleri üzerinde cesurca darb edilmiştir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_EAGLE1.jpg


ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_EAGLE2.jpg
 

Antik Sikkeler

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 🇬🇷 | ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΛOΓΟΣ
Φιλομμειδής
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
8,083
Beğeni
12,318
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (1).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (2).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (3).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (4).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (5).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (6).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (7).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (8).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (9).jpg
ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_KARTAL (10).jpg