Antik Sikkeler Nümzimatik

Tarsuslu Tanrı Nergal

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Tanrı Nergal


Kilikya'nın erken dönem antik sikkelerinde görülen tasarımlar, kuzeydeki Likya ve güneydeki Kıbrıs'takilere benzer şekilde, genellikle Yunan, Pers ve yerli Asya kültürlerinden alınan temaların bir karışımını içermektedir. 4. yüzyıl Samiriye [Samarya] antik sikkeleriyle aynı çekiciliğe sahiptirler. Tarsus antik kentinde darb edilmiş olan paylaşmış olduğumuz antik sikkenin iki ilgi çekici tasarımı vardır. Antik sikkenin ön yüzü Antik Yunan geleneğine dayanmakta, arka yüzü ise yerel bir mitolojiye dayanmaktadır.

Antik sikkenin ön yüzünde, Athena'nın yardımıyla kanatlı Pegasos'u yakalayıp evcilleştiren ve böylece burada gösterilen sahnede Kimera'yı [Chimera] öldürmeyi başaran Korint kralı Glaukos'un oğlu Bellerophon tasvir edilmiştir. Kimera [Chimera], sırtında keçi başı ve kuyruğunun ucunda bir yılan bulunan, aslan şeklinde, ateş püskürten bir canavardı. Bu Yunan mitolojisi, yakınlardaki Likya'nın Kimera'nın [Chimera] evi olması ve canavarın Likya toprağının volkanik karakterini simgelemesi nedeniyle bir anlamda yerel bir öneme sahiptir.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_CH.jpg


Antik sikkenin arka yüzünde, tanrı Nergal'ı, elinde bir baltayla ve bir başakla bir ağaç arasında dururken tasvir etmektedir. Aramice NRGL TRZ - Tarsoslu Nergal lejantı tanrının adını verir ve söz konusu şehir olarak Tarsus'u belirtir. Nergal, ölümle ilişkilendirilen korkunç bir Mezopotamya tanrısıydı. Yeraltı dünyasında hüküm sürdü ve insanların salgın hastalıklara ve savaşa karşı koruyucusuydu.

Adı yalnızca antik sikkeler üzerinde değil, Akad ve Elam yazıtlarında ve yüksek rütbeli Asur yetkililerinin MÖ 7. yüzyılın başlarındaki Babil kralı Nergal-ushezib'in adlarında da varlığını sürdürmektedir. Antik sikkenin arka yüzünde tanrı Nergal'ın önünde gösterilen küçük ağaç, Yeni Asur kabartmaları ve mühürlerinde tasvir edilen törenlerin sıklıkla odak noktası olan kutsal ağaçtır.

Tarsus antik kentine ait daha fazla antik sikke görselleri için Tıklayınız.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK.jpg