Agesilaos Antik Sikkeler Nümzimatik

Teselya Larissa

Bu sitedeki tasarım ve tüm içerikler Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik tarafından hazırlanmıştır/hazırlanmaktadır.
Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması, kullanılması ve paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur. Agesilaos Antik Sikkeler Nümizmatik içerik kullanım koşullarını ihlal edenler hakkında TCK ve FSEK ilgili kanun ve yönetmeliklerine göre yasal işlem başlatılacağını bu alandan yazılı olarak beyan ederiz.

Teselya atları, Lakedaemonlu [ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ - ΣΠΑΡΤΗ - Sparta] kadınlar ve kutsal Arethusa'dan su içen erkekler: Strabon [10.1.13], bir kehanetin bu sözlerini bize tüm Yunanistan'ın en güzel üç şeyi olarak anlatır.

Yunanistan'ın antik bir bölgesi olan Tesalya, Yunan mitolojisinde ve tarihinde atlarla önemli bir ilişkiye sahiptir. Teselya'nın bereketli ovaları, olağanüstü atların yetiştirilmesi ve üretilmesiyle ünlüydü ve bu da onları bölgenin kültürel kimliğinin merkezi bir unsuru haline getiriyordu. Paleolitik çağlardan beri yerleşim yeri olan Larissa, önemli bir tarım merkeziydi ve antik çağda özellikle atlarıyla ünlüydü. Teselya'nın Pelasgiotis bölgesindeki diğer birçok kasaba gibi adı da kale anlamına gelen Pelasgian kökenliydi. Yunan mitolojisinde Tesalya sıklıkla, üst gövdesi insan, alt gövdesi at olan efsanevi varlıklar olan Sentorların efsanevi figürüyle ilişkilendirilir. Centaurların, Tesalya'nın vahşi ve evcilleştirilmemiş bir doğayı temsil eden dağlık ve ormanlık bölgelerinde yaşadıkları söyleniyordu. En ünlü Sentorlardan biri olan Chiron, bilgeliği, iyileştirme yetenekleri ve nezaketiyle tanınıyordu ve bu onu türünün en asi üyelerinden ayırıyordu.

Teselya atları, kaliteleriyle, onlara binen ve birçok Yunan ordusunda görev yapan süvarilerden daha az ünlü değildi. Teselya süvarileri, MÖ 280'de Herakleia Muharebesi'nde Romalılara karşı kesin bir darbe indirdi ve Granicus'ta, Issus'ta ve Gaugamela'da ayrıcalıklı bir şekilde savaşarak Büyük İskender'in ordusunda Makedon olmayan en büyük birliği oluşturmuştur. Larissa, MÖ 344'te Makedon Kralı II. Philip tarafından doğrudan ilhak edildi. MÖ 302'de Demetrios Poliorketes bir süre Larissa'nın kontrolünü ele geçirdi. MÖ 197'de Makedon Kralı V. Philip, Kynoskephalai'deki yenilgisinin ardından Romalılarla bir anlaşma imzaladığı yer Larissa'daydı. MÖ 192 yılında Roma-Suriye Savaşı sırasında III. Antiochos burada büyük bir zafer kazandı. MÖ 196'da Larissa, Roma'nın müttefiki ve Selanik Birliği'nin karargahı oldu. Pompey, MÖ 48'de Pharsalos'ta aldığı yenilginin ardından Larissa'ya sığınmıştır.

ANTİK SİKKELER NÜMİZMATİK_ Larissa.jpg