The title of the page
  • İçerikler Ziyaretçiler İçin Kapalıdır. İçeriklere Erişim Sağlamak İçin Üye Olmanız Gerekmektedir | Our content is closed for visitors. You must be a membership to access our content | Antik Sikkeler Nümizmatik

Kiklad/Cyclades Adaları Antik Sikkeler

Ege Denizi'nde, Yunanistan anakarasının güneydoğusunda ve Yunanistan'ın eski bir idari bölgesi olan ada grubudur. Ege takımadalarını oluşturan ada gruplarından biridir. Kiklad ismini çevresinde veya etrafında anlamına gelen Kuklas [κυκλάς] sözcüğünden almaktadır. Kiklad adaları kutsal Delos adasının etrafındaki adalardır. Kikladların en büyük adası Naxos'tur. Kiklad kültürü, güneyde Girit'te büyük Orta Tunç Çağı Minos uygarlığının ortaya çıkmasından yüzyıllar önce adaların saf beyaz mermerinden oyulmuş şematik, düz heykelleriyle tanınmaktadır.