The title of the page

Bizans İmparatorları Antik Sikkeleri

Bizans İmparatorluğu veya Doğu Roma İmparatorluğu. Geç Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Roma İmparatorluğu'nun devamı şeklinde var olan ve başkenti Konstantinopolis [İstanbul-Byzantion] olan ülke. Beşinci yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu'nun dağılışı ve çöküşü sürecinden sağ kalan imparatorluk, 1453'te Osmanlılara yenik düşene kadar, yaklaşık bin yıl var olmaya devam etmiştir.