The title of the page

Magna Graecia / Sicilya Bölgesi Antik Sikkeler

Magna Graecia ya da Büyük Yunanistan [Μεγάλη Ἑλλάς-Megale Hellas] Antik Yunan koloni çağında İtalyanın Güneyi ve Sicilya Adasını belirtmek için kullanılan coğrafi bir adlandırmadır. Bölgedeki mevcut yoğun Yunan kolonilerine atıfta bulunarak, bu toprakların Yunan kültür sahasının bir parçası olduğunu vurgulamak için kullanılır. Güney İtalya'nın önemli şehirlerinden Napoli ve Taranto gibi birçok şehir antik çağda kurulan Yunan kolonilerden gelmektedir. Yine bir Yunan kolonisi olan Siraküza'da doğan Arşimet bölgede yetişen önemli isimlerdendir. MÖ 8. ve 7. yüzyılda, demografik krizler [kıtlık, aşırı kalabalık vb.], durağanlık , yeni ticari satış noktaları ve limanlar için gelişen ihtiyaç ve savaşlardan sonra ülkelerinden sürülme nedeniyle, Yunanlılar güney İtalya'ya yerleşmeye başlamışlardır Sicilya ve İtalya Yarımadası'nın güney kısmı da dahil olmak üzere, Akdeniz ve Karadeniz'in her yerinde [Kartaca'nın nüfuz alanındaki Kuzeybatı Afrika hariç] koloniler kurulmaya başlanmıştır. Romalılar bu bölgeye Magna Graecia [Latince "Büyük Yunanistan" anlamına gelir] adını verdiler çünkü burada çok yoğun bir şekilde Yunanlılar yaşıyordu. İtalya/Sicilya Bölgesinde bulunan antik kentler, bölgeler ve antik sikkeleri de bu kategori içerisinde paylaşılmıştır.

Sabit konu Bu alanda sadece önemli ve dikkate alınması gereken sabit konular listelenir