The title of the page

Mysia/Misya Bölgesi Antik Sikkeler

Mysia, kuzeybatı Küçük Asya'da, kuzeyde Marmara Denizi'ne ve batıda Ege Denizi'ne bitişik antik bir bölgedir. Mysia, güneyde Lydia, doğuda Phrygia [Frigya] ve Bithynia [Bitinya] topraklarıyla çevrilidir. Mysia Bölgesi, siyasi bir bölgeden ziyade coğrafi bir bölgedir. Bergama [Pergamon] ve Kyzikos [Erdek] en büyük şehirleridir. Bölgede daha fazla antik kent bulunabilmektedir. Hazırlanmış olan içerikler antik sikke darbı yapan ve konumları kesin olarak bilinen antik kentler hakkındadır. Konumları belli olmayan kayıp antik kentler ve sikkeleri içeriğe dahil edilmemiştir.